image description

Zmiana waluty faktury

Polski

Zmiana waluty faktury:

 

 

W kartotece kontrahenta mamy możliwość wprowadzenia, w zakładce dodatkowe opcje, walutę zlecenia i walutę fakturowania/dokumentów kosztowych, te dane będą się automatycznie zaciągały z kartoteki do dokumentów.

 

Jeśli jednak okaże się, że wystawiliśmy fakturę w błędnej walucie, np. zlecenie wprowadzone jest w EUR a fakturę pomyłkowo wystawiamy w EUR, jest możliwość zmiany waluty faktury. 

Przedtem jednak musimy edytować zlecenie:

W rejestrze zleceń transportu i spedycji:

Rejestry > Zlecenia transportu i spedycji >

zmienić dane do fakturowania, zatwierdzić zlecenie i zapisać.

Następnie przechodzimy do rejestru sprzedaży:

Rejestr > Sprzedaż > Sprzedaż

Wyszukujemy fakturę wystawioną w błędnej walucie, edytujemy dokument, kasujemy usługę:

 

 

zmieniamy walutę na prawidłową:

 

 

ponownie zaciągamy usługę:  

 

 

wybieramy zlecenie:

 

 

klikamy OK i zapisujemy fakturę.

 

Kategoria: