image description

W jakiej lokalizacji na dysku twardym znajdują się pliki baz MS SQL?

Polski

W jakiej lokalizacji na dysku twardym znajdują się pliki baz MS SQL?

Domyślnie serwer MS SQL przechowuje pliki baz danych w katalogu : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.X\MSSQL\Data. Gdzie X jest kolejnym numerem instancji SQL.

Pliki danej bazy MS SQL dla naszych programów po standardowej instalacji znajdują się w głównym katalogu programu\dane\sql i sugerujemy, aby zawsze dla wersji wielostanowiskowej przenieść pliki bazy do domyślnej lokalizacji MS SQL.

Kategoria: