image description

Uruchomienie kopii programu

Polski

Uruchomienie kopii programu dla transportu

Jeśli po urchomieniu programu pojawia się komunikat - "Uwaga uruchomiłeś kopię programu" oznacza to, że program został uruchomiony z błędnej lokalizacji.

Okno widać poniżej. UWAGA! ścieżki podane w Państwa komunikacje będą inne ścieżki niż to jest pokazane!

Lokalizacja z jakiej uruchamiają Państwo program musi być identyczna z tą, która została podana podczas rejestracji programu.

W dolnej części okna program podaje porawną ścieżkę do uruchomienia programu.

UWAGA! Ścieżka podana w Państwa oknie będzie inna niż ta powyżej! Najczęściej jest to ścieżka S:\SPEDTRANSSQL5000   (numer wersji na końcu nazwy folderu może być inny)

Kategoria: