image description

Tworzenie kopii zapasowej programu

Polski
Tworzenie kopii zapasowej programu
Program SPEDTRANS SQL 7 zapisuje trzy typy plików z danymi:
 
1. Bazę danych SQL.
2. Folder gdzie kopiowane są pliki, które podpinamy w programie.
3. Wzory wydruków.
Pełna kopia programu jest robiona przez zapisanie wszystkich 3 typów danych.
 
Ad 1. Klikamy Narzędzia > Wykonaj archiwum danych:
Opcja Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL - tworzy kopię bazy danych w domyślnej lokalizacji na komputerze.
 
Z reguły jest to lokalizacja C:\ Program Files (x86) \ Microsoft SQL Server \ MSSQL10.SPEDTRANS \Mssql \ Backup
 
Opcja Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL na dysk - tworzy kopię bazy danych we wskazanej przez nas lokalizacji.
 
UWAGA! Nie pokazujemy lokalizacji na pulpicie ani na komputerze innym niż nasz serwer. Jeśli chcemy zrobić kopię na dysk USB trzeba go podłączyć bezpośrednio do głównego komputera - serwera (tam gdzie została zrobiona instalacja programu).
 
Ad 2. Kopiujemy na dysk folder Pliki w lokalizacji: główny katalog programu \ Dane.
Możemy też skorzystać z opcji - Narzędzia > Wykonaj archiwum danych > Wykonaj archiwum bazy plików na dysk.
 
 

Ad 3. Klikamy opcję Narzędzia > Wykonaj archiwum danych > Wykonaj archiwum wzorców raportów na dysk.

 
WAŻNE! Informacja dla osób, które ustawiają automatyczne kopiowanie danych komputera. Domyślna ścieżka bazy danych na komputerze gdzie została wykonana instalacja:
C:\ Program Files (x86) \ Microsoft SQL Server \ MSSQL10.SPEDTRANS \ Mssql \ DATA
 
W tej ścieżce są dwa pliki SpedTrans.mdf oraz SpedTrans.ldf
 
Ścieżka dla plików podpinanych w programie: C:\ Maciosoft \ SpedTransSQL5000 \ Dane \ Pliki
Ścieżka dla raportów (wzorów wydruków) podpinanych w programie: C:\ Maciosoft \ SpedTransSQL5000\ Dane \ Raporty
 
WAŻNE! Jeśli potrzeba zrobić pełną kopię zapasową, prosimy o skopiowanie również wszystkich plików w głównym katalogu programu.
 
Kategoria: