image description

Ręczna numeracja faktur

Polski

Ręczna numeracja faktur:

 

Jeśli np. przez pomyłkę wykasujemy fakturę z rejestru sprzedaży, lub mamy ustawioną maskę numeracji faktur roczną a chcemy wprowadzić zaległą fakturę na miniony miesiąc, możemy w prosty sposób stworzyć nową fakturę z numerem dowolnym.

 

Ustawienie, które pozwala na ręczną numerację faktur włączamy w konfiguracji głównej.

Narzędzia > Konfiguracja programu > Użytkownicy

lub

Narzędzia > Użytkownicy

 

Klikamy dwukrotnie na konto użytkownika któremu chcemy udostępnić taką możliwość.

 

Zakładka Uprawnienia > Dokumenty > pole: ręczne numerowanie faktur musi być zaznaczone.

 

Kategoria: