image description

Przywracanie domyślnych ustawień okna

Polski

Aby przywrócić domyślne ustawienia okna rejestru należy w danym rejestrze kliknąć prawym przyciskiem
myszy na kolumne po prawej stronie i wybrać Przywróć domyślne ustawienia okna.

Ustawienia kolumn w danym rejestrze zostaną przywrócone do ustawienia domyślnego.

Możemy również wykonać taką operację na wszystkich oknach dla bieżącego użytwkonika, bądź wszystkich użytkowników.
Aby tego dokonoać przechodzimy do Narzędzia>Inne>...

 

Po kliknięciu na wybraną opcje przywrócenia domyślnych ustawień okien - domyślne ustawienia zostaną przywrócne.

 

 

Kategoria: