image description

Przypisanie kontrahenta do grupy

Polski

W systemie SPEDTRANS możemy przypisywać kontarhentów do grup.

Aby dodać nową grupę kontarhentów bądź ją edytować przechodzimy do Słowniki>Grupy kontrahentów.
W oknie rejestru wybieramy po prawej Nowy. Dalej uzupełniamy nazwę skróconą oraz opis.

W kolejnym kroku przypisujemy kontarhenta do zapisanej grupy. Przechodzimy do Słowniki>Kontrahenci i edytujemy wybranego kontrahenta.

W górnej części okna z rozwijanej listy zaznaczamy grupę do której przydzielimy kontrahenta. Zapisujemy zmiany w kartotece.

 

 

W pozycji rejestru możemy przefiltrować kontrahentów po wybranej grupie:

 

Kategoria: