image description

Konfiguracja Serwera SQL do pracy w sieci

Polski

Konfiguracja Serwera MSSQL do pracy w sieci

Jeżeli serwer bazy danych ma być dostępny również poprzez sieć (domyślnie jest dostępny tylko lokalnie) to wtedy przy pomocy narzędzia SQL Server Configuration Manager  dokonujemy  zmiany w ustawieniach Servera SQL.  

 

Klikamy menu Start / Programy / Microsoft SQL Server 2008 R2 / Configuration tools / SQL Server Configuration Manager (screen poniżej)
 

 
Dalej przechodzimy do pozycji "Protocols for SQLEXPRESS" - czyli do naszej nazwy instancji SQL Serwera (może ona być inna niż SQLEXPRESS).
1. Klikamy prawym klawiszem na pozycje "Named Pipes" oraz "TCP/IP" i klikamy "Enable". Dwie pozostałe zostawiamy bez zmian.
 
 

2. Teraz musimy włączyć Serwer Browser.

 

3. Uwaga: Dodatkowo w naszym programie (SPEDTRANS SQL 6.000, CMR SQL, Książka Korespondencyjna) w konfiguracji połączenia z Serwerem SQL w miejscu Nazwa serwera trzeba zastapić wyrażenie "(local)" na nazwę komputera serwera. Standardowo nazwy instacji SQL nie musimy zmieniać.
Czyli np. Biuro\SQLEXPRESS. Okno pokazane poniżej  pojawi się przy pierwszym uruchomieniu programu lub jeśli nasz program działał lokalnie można wejść do menu programu: Narzędzia / Konfiguracja połączenia SQL.
 

 

4. Aby zmiany zostały zapisane musimy zrobić restart serwera SQL. 
Klikamy prawym klawiszem na nazwę naszej instancji i wybieramy "Restart".

5. Należy pamietać, że udostępnianie danych przez SQL Server jest uzależnione również od zapory systemowej oraz ustawienia kontroli konta użytkownika na głównym komputerze (serwerze). Należy wyłączyć zaporę oraz kontrolę konta użytkownika lub ustanowić odpowiednie wyjątki [>>>].

Kategoria: