image description

Konfiguracja naliczania odsetek według danej stopy procentowej

Polski

Aby skonfigurować wysokość odsetek według danej stopy procentowej należy zalogować się na konto admin, następnie należy przejść do Narzędzia > Konfiguracja programu,
w dalszej kolejności przechodzimy do zakładki Odsetki ustawowe.

ie ADMIN.

Kategoria: