image description

Jak zmienić numerację dokumentów?

Polski

Jak zmienić numerację dokumentów?

Aby otrzymać odpowiadajacą nam numerację dokumentów należy wykonać nastepujące kroki.

1. Z menu tekstowego klikamy "Narzędzia" a następnie "Numery startowe dokumentów".

2. W prawym grónym rogu jest pole do wyboru typu dokumentu. Zaznaczamy w nim dokument, w którym chcemy zmienić numerację z listy na dole wybieramy konkretną maskę numeracji i klikamy przycisk "Edytuj".

3. Pojawia się ekran gdzie możemy stworzyć nową maskę numeracji dla danego dokumentu. Jeżeli chcemy aby np. kolejny numer dokumentu był 1 to w polu "Ostatni numer" wpisujemy cyfrę 0.
W polu "Dodatkowe opcje" możemy ustawić czy numeracja ma być ciągła, miesiączna lub roczna.

Poniżej jest okno z numeracją ustawioną na nowy rok od miesiąca Stycznia. Numeracja zawiera trzy zera '0' - w ten sposób możemy wystawić maksymalnie 999 faktur miesięcznie i zachowamy sortowanie. Poniższe ustawienie jest optymalne jeśli chcą Państwo sortować dokumenty sprzedaży po numerze. TYLKO jak najpier mamy rok potem miesiąc i na końcu numer takie sortowanie ustawi dokumenty w poprawnej kolejności. W przypadku kiedy mamy najpier numer a potem miesiąc i rok będzie tak, że FV02/04/2014 będzie przed dokumentem FV05/03/2014 - ponieważ program zawsze sortuje najpierw po numerze, który jest zaraz po literach FV.

Przy numeracji miesięcznej system będzie tworzył kolejne makski numeracji dla każdego nowego miesiąca. Numer dokumentów będzie biegł od 1 dla kolejnych miesięcy.

Przy systemie numerowania rocznym numery zresetują się tylko z nowym rokiem.

WAŻNE! Jak z nowym rokiem numery się zresetują to nadal możemy dodać dokument do poprzedniego roku - system będzie pamiętał jaki był ostatni numer w poprzednim roku i zrobi dokument z kolejnym numerem.

WAŻNE! Tylko dla faktury możemy zmienić numer już zapisanego dokumentu. Aby to zrobić użytkownik musi mieć włączoną opcję "ręczne numerowanie faktur". Opcja ta jest w ustawieniach użytkownika w zakłade "Dokumenty" na samym dole.

Jeśli wystawione zlecenie ma nie poprawny numer to musimy je skasować. Ustawić odpowiednio sposób numeracji i wystawić to zlecenie ponownie.

Kategoria: