image description

Jak wystawić Notę obciążeniową

Polski

 

Aby wystawić notę obciążeniową nie powiązaną do zlecenia wystarczy w rejestrze sprzedaży kliknąć

Nowy > Nowa nota obciążeniowa - dokument wystawiamy tak jak fakturę sprzedaży.

W kolumnie symbol - będzie pokazane – NOB.

 

 

 

Możemy także wystawić NOB powiązaną ze zleceniem.

 

Obciążyć możemy naszego zleceniodawcę lub przewoźnika za niedotrzymania warunków umowy.

 

 

W tym celu przechodzimy do rejestru zleceń transportu i spedycji:

 

Zakładka Rejestry > Zlecenia transportu i spedycji

 

 

 

Wyszukujemy zlecenia do którego chcemy wystawić NOB.

Klikamy na dokument prawym przyciskiem myszy, wybieramy: Nowy > Nowa nota obciążeniowa, następnie wybieramy dla kogo chcemy w/w dokument wystawić, zleceniodawca, przewoźnik.

 

Tworzymy NOB.:

Edytujemy usługę zmieniamy nazwę usługi na Obciążenie, w części dotyczącej sprzedaży wprowadzamy kwotę obciążenia, np. 40 EUR, klikamy OK.

 

 

Nota obciążeniowa jest już stworzona i powiązana ze zleceniem:

 

 

 

 

Kategoria: