image description

Jak ustawić pogrubienie lub inny kolor tekstu w ogólnych warunkach dla przewoźnika?

Polski

Jak mogę zmienić warunki ogólne dla przewoźnika na zleceniu, aby były pogrubione lub wyróżnione kolorem.

Standardowo dodajemy warunki ogólne dla przewoźnika w programie: Słowniki / Inne / Rodzaje zleceń / edycja zlecenia spedycji - oraz w zakładce - domyślne treści.

Aby część tekstu warunków pogrubić albo wyróżnić kolorem należy:

1. wejść w Narzędzia / Generator Raportów

2. Otworzyć plik zlec_sped_04.fr3 (jest on w głównym katalogu programu Dane / Raporty)

3. Przejść na zakładkę Warunki ogólne - klikamy raz w pole - gdzie jest napisane - [Nagłówek zlecenia spedycji lub transportu."P_WARUNKI_OGOLNE"] (przez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem) oraz po lewej stronie ustawiamy parametr - AllowHTMLTags na wartość - True.

4. Edytujemy pole przez dwukrotne kliknięcie oraz kasujemy treść - [Nagłówek zlecenia spedycji lub transportu."P_WARUNKI_OGOLNE"]

5. Wstawić tekst Warunków ogólnych - oraz jego fragmenty oznaczyć odpowiednimi znacznikami HTML (przykład poniżej).

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

Przy takim ustawieniu warunków ogólnych - na wszystkich zleceniach - nawet tych z przeszłości - warunki te się pojawią w tej samej formie na wydruku zlecenia dla przewoźnika.

Kategoria: