image description

Jak sieciowo zainstalować programy oparte na MS SQL tj.: Spedtrans SQL 6.000, Książka Korespondencyjna SQL 3.000, Wywóz Nieczystości SQL 4.000, List przewozowy CMR SQL 8.000?

Polski

Jak sieciowo zainstalować programy oparte na MS SQL tj.: Spedtrans SQL 6.000, Książka Korespondencyjna SQL 3.000, Wywóz Nieczystości SQL 4.000, List przewozowy CMR SQL 8.000?

1. Pierwszą czynnością jaką wykonujemy jest oczywiście instalacja serwera bazy danych SQL na komputerze pełniącym funkcje serwera [>>>]
2. Następnie musimy skonfigurować serwer bazy danych SQL do pracy w sieci [>>>].
3. Przed instalacją danego programu ważnym krokiem jest zmapowanie dysku sieciowego na serwerze, gdzie będziemy instalować dany program [>>>].
4. Podłączamy bazę danych [>>>]
5. Kolejnym krokiem jaki jest zmapowanie dysku sieciowego na komputerach roboczych, na których aplikacja ma być dostępna. Należy pamiętać, aby litera zmapowanego dysku była taka sama jak na pierwszym komputerze (serwerze).

Uwaga!
1. Nie instalujemy programu na każdym komputerze! Instalujemy tylko na pierwszym komputerze (serwerze) na dysku sieciowym.
2. Na kolejnych komputerach robimy skrót programu na pulpit z dysku sieciowego!
3. Należy również pamietać, aby wyłączyć zapore windows lub ustanowić wyjątki [>>>].

Kategoria: