image description

Jak sieciowo zainstalować program List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000?

Polski

Jak sieciowo zainstalować program dla transportu List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000?

Podstawową czynnością podczas instalacji sieciowej programu List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000 jest zmapowanie dysku sieciowego. Następnie instalujemy program na dysku sieciowym i podczas pierwszego uruchomienia wysyłamy Rejestracje. Kolejnym krokiem jaki musimy wykonać jest zmapowanie dysku sieciowego na komputerach, na których aplikacja ma być dostępna. Należy pamiętać aby litera zmapowanego dysku była taka sama jak na pierwszym komputerze. Niezbędnym elementem jest również zainstalowanie silnika bazy danych BDE na wszystkich komputerach, na których ma działać program. Oczywiście za wyjątkiem pierwszego gdzie silnik bazy danych BDE zainstalował się automatycznie wraz z programem.

Uwaga!!! Nie instalujemy programu na każdym komputerze! Instalujemy tylko na pierwszym komputerze na dysku sieciowym. Na kolejnych komputerach robimy skrót programu na pulpit z dysku sieciowego!

Kategoria: