image description

Jak podłączyć bazę danych MSSQL?

Polski

Podłączenie bazy danych można wykonać za pomocą programu Microsoft SQL Server Managment StudioExpress.  Program można uruchomić z menu Start/Wszystkie programy (Programy)/ Microsoft SQL Server 2005/SQL Server Management Studio Express. Po wybraniu aplikacji na ekranie wyświetlone zostaje okno łączenia z serwerem (Connect To Server).

W powyższym oknie należy wskazać: -  Nazwę instancji serwera (Server name), do której użytkownik chce się zalogować.  Jest to Nazwa_komputera\SQLEXPRESS. - Tryb uwierzytelnienia (Authentication): -  Windows Authentication – wykorzystuje bieżące konto użytkownika domeny lub systemu - SQL Server Authentiation – umożliwia podanie konta logowania SQL Sever i odpowiadającego mu hasła. Po wprowadzeniu nazwy danego użytkownika wraz z hasłem należy kliknąć przycisk „Connect”. Kiedy Microsoft SQL Server Management Studio Express połączy się z serwerem należy:

1. Przejść do okna Object Explorer i przy nazwie instancji SQL Server za pomocą znaku "+" rozwinąć listę jego obiektów.
2. Kliknąć w znak  "+"  znajdujący się przy nazwie instancji SQL Server (najczęściej nazwa instancji jest nazwą komputera na którym zainstalowany jest SQL Server 2005 Express, tj. Nazwa_komputera\SQLEXPRESS).Rozwija się lista obiektów serwera.
3. Następnie na zakładce Databases kliknąć prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybierać element Attach (Dołącz).

4. W oknie Attach Databases kliknąć przycisk i „Add”.

5. W oknie Locate Database Files wybrać plik bazy danych. Zazwyczaj jest to plik z rozszerzeniem mdf, którego nazwa jest identyczna z bazą danych np.Spedtrans.mdf lub LP_CMR.mdf. Plik bazy danych znajduje się w głównym katalogu programu/Dane/SQL lub C:/Program files/Microsoft SQL Server/MSSQL.1/MSSQL/Data.

6. Po zaznaczeniu wyznaczonej do podłączenia bazy danych należy kliknąć przycisk OK.

 
Kategoria: