image description

Indywidualne ustawienia przeterminowania zobowiązań w rejestrze dokumentów kosztowych

Polski

W programie dla transportu możemy definiować kolory dla :
- zobowiązań nierozliczonych nieprzeterminowanyh,
- zobowiazań nierozliczonych przeterminowanyh w zalezności od dni.

Po zalogowaniu się na konto ADMIN w programie SPEDTRANS przechodzimy na zakładkę Narzędzia >> Konfiguracja programu

Następnie na zakładce Koszty >> Ustawienia dodatkowe mamy możliwość edytowania koloru czcionki i tła rekordu dla zobowiązań nierozliczonych nieprzeterminowanyh, zobowiazań nierozliczonych przeterminowanyh a także zdefiniowania liczby dni dla zobowiazań przeterminowanych - oddzielne kolory dla każdej z liczby dni.

                          

Kategoria: