image description

Błąd podczas łączenia z serwerem bazy danych... Sprawdź konfigurację połączenia do serwera MSSQL.

Polski

Dany błąd najczęściej powstaje pod czas zatrzymywania się usługi w systemie Windows. Żeby ponownie ją uruchomić, klikamy
prawym przyciskiem na 'START' => 'Zarządzanie komputerem'.

Pojawi się okno z listą po lewej stronie. Klikamy po kolei
'Usługi i aplikacje' => 'Usługi', jak na obrazku. Na dużej liście po prawej stronie szukamy odpowiednią usługę, czyli
SQL Server ('nazwa instancji'). Klikamy na nią lewym przyciskiem i wybieramy opcje 'Uruchom usługę'.

Po pomyślnym uruchomieniu usługi, przechodzimy do konfiguracji połączenia oprogramowania SpedTrans z MS SQL.
Klikamy 'OK' => "4. Wersja standardowa, w lokalnej sieci LAN" => Dalej => Ustawiamy zgodnie z danymi na obrazku
(nazwę serwera nie zmieniamy!). Jeżeli po testowaniu pojawił się komunikat, jak na obrazku, zatwierdzamy przyciskiem OK
i przechodzimy dalej => "Połącz z instniejącą bazą danych na wybranym serwerze MS SQL" => Dalej => Test połączenia
z bazą => OK => Dalej => Koniec.

Ponownie uruchamiamy program.

Kategoria: