image description

Błąd podczas łączenia do bazy danych

Polski

Błąd podczas łączenia do bazy danych

info: Temat dla naszych programów opartych o silnik bazy danych MS SQL.

Po uruchomieniu programu pojawia się następujący komunikat:

Sytuacja ma miejsce gdy występuje problem z połaczeniem do serwera bazy danych MS SQL.
Uwaga !!! Problem leży po stronie konfiguracji danej stacji roboczej oraz serwera MS SQL, zaś nie jest to błąd w działaniu danego programu.

Możliwe przyczyny to: (najczęście występuje punkt 4 potem kolejno 2, 3, 1)

 1. problem z siecią komputerową : switch, okablowanie sieciowe
 2. problem z dostępem do serwera bazy danych: awaria całego serwera, zasilania, usług sieciowych, nieprawidłowo skonfigurowana zapora windows, firewall, program antywirusowych lub włączona funkcja kontroli konta użytkownika na serwerze.
 3. problem z uwierzytelnianiem do serwera MS SQL:
     - nieprawidłowe hasło
     - problem z uprawnieniami do bazy danych : uprawnienia użytkowniaka. Należy zwrócić uwagę na rodzaj autentykacji: Windows, SQL Serwer
     - brak uprawnień dla użytkownika domenowego do połączenia do bazy danych
 4. Problem w wyłączoną usługą SQL Serwer.
 5. Zmiana adresu IP serwera (głównego komputera gdzie jest instalacja) lub zmiana nazwy komputera, który jest serwerem.

Następnym oknem, które się pojawia po domyślnym czasie dwóch minut jest form z konfiguracją połączenia do serwera MS SQL:

Jeżeli problem tkwi tylko w błędnych danych konfiguracji połaczenia MS SQL, to należy wpisać prawidłowe dane tj.

Nazwa serwera - nazwa serwera/instancja MS SQL (nazwa serwera to nazwa głównego komputera gdzie była zrobiona instalacja - do tego komputra wszystkie inne się łaczą)
Nazwa bazy danych - nazwa bazy danych na serwerze MS SQL
Login i hasło - nazwa użytkownika i hasło do logowania do serwera MS SQL, Uwaga !!! tylko dla uwierzytelniania SQL serwer
Uwierzytelnianie - rodzaj autentykacji: dla sieci opartych o domenę Windows najczęściej stosuje się Uwierzytelnianie Windows, bez domeny - SQl serwer
Podłacz pliki bazy - Uwaga! opcja powinna być zaznaczona tylko przy pierwszym uruchomieniu programu, po standardowej instalacji. W przeciwnym razie opcję tę odznaczamy.

Ad 4.

Klikamy menu start w komputerze oraz wpisujemy komendę "services.msc" w okno uruchamiania oraz klikamy enter.

 

 

W liście ugług wyszukujemy usługę o nazwie SQL Server (SQLEXPRESS) - na Państwa komputerze w nawiaie może być inna nazwa instancji np. (SPEDTRANS)

 

Usługa taka musi być uruchomiona, aby program działał. Jeśli w kolumnie Stan jest puste pole prosimy na usłudzę kliknąć prawy klawisz myszy oraz opcję "Uruchom".

Ad 5.

W oknie połączenia z serwerem zamiast słowa (local) często jest numer IP np. 123.01.02.03 albo nazwa komputra np. PC-BIURO.

Należy (na serwerze!) w menu start / uruchom wpisać "cmd" oraz w oknie komendę - ipconfig - oraz sprawdzić jaki  numer jest po ip4 - powinien on być taki sam jak w oknie do łączenia do bazy SQL.

Jeśli jest inny to prosimy zmienić w oknie łączenia na ten sam co jest w IP4

Jeśli jest nazwa komputera w oknie inna niż ta którą widzimy po w informacjach o komputerze też należy ją zmienić (nazwę komputera widać po kliknięciu prawym klawiszem na "moj komputer" / właściwości.

Kategoria: