image description

Aktualizacja serwera SMS

Polski

Aktualizacja serwera SMS gdy mamy modem na kartę SIM. Nie dotyczy skryptów analizujących treści SMS'ów przychodzących i automatyzujących czynności w SpedTransie.

Aktualizacja funkcjonalności SMS w oparciu o serwer (oraz specjalny modem na kartę SIM) może się odbywać przez:

1. Zrobienie aktualizacji programu SpedTrans SQL.

2. Zrobienie aktualizacji pliku "spedtrans_sms_srv.exe" (plik ten jest wykorzystywany do uruchomienia usługi na serwerze)

3. Obie czynności jednocześnie.

Ad. 1 - proszę przeczytać instrukcje tutaj

Ad. 2

1) Proszę się skontaktować z naszą firmą w celu otrzymania nowszej wersji pliku "spedtrans_sms_srv.exe".

2) Po otrzymaniu pliku proszę uruchomić zarządzanie usługami na komputerze przez menu Start / uruchom / wpisujemy "services.msc" i klikamy enter

3) Na liście znajdujemy pozycję: SpedTrans SQL - sms serwer, klikamy na niej prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję  - "Zatrzymaj"

Jeśli dostajemy komunikat, że usługa nie została zatrzymana próbujemy kilkukrotnie powtórzyć tą czynność aż w kolumnie "stan" będzie puste pole.

Teraz możemy otrzymany plik skopiować do głównego katalogu programu zastępując jego starą wersję.

Po skopiowaniu nowego pliku ponownie uruchamiamy managera usług odnajdujemy usługę i ją uruchamiamy. (jak powyżej tylko wybieramy opcję "Uruchom".)

UWAGA! Jeśli chcemy aktywować łączenie długich wiadomości SMS na telefonie odbiorcy należy wykonać następujące kroki:

a) Wchodzimy do głównego katalogu programu i odnajdujemy plik "spedtrans_sms_srv.exe". Klikamy na nim prawym klawiszem i wysyłamy skrót na pulpit.

b) Na pulpicie klikamy na skrócie prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję "Właściowści".
     Przechodzimy do zakładki "Skrót" i w polu "Element docelowy" na końcu dopisujemy spację oraz dużymi literami znaki "GUI". Jak na obrazku poniżej - fragment zaznaczony na niebiesko.

c) Potem uruchamiamy skrót z pulpitu, który przed chwilą zrobiliśmy. UWAGA! - uruchomienie tego skrótu zawsze robimy po wcześniejszym zatrzymaniu usługi!

W oknie które się pojawiło przechodzimy do zakładki "Konfiguracja" i w obszarze "Inne" zaznaczamy opcję "Tryb PDU (wysyłanie i odbieranie) - jak poniżej.

d) Zamykamy okno, oraz przechodzimy do SpedTransa, po zalogowaniu się na konto administratora przechodzimy do menu "Narzędzia" / Konfiguracja Programu / Bramka SMS."

Zaznaczamy opcję "Obsługa długich wiadomości tekstowych (nagłówek UDH)" oraz zapisujemy zmiany w konfiguracji.

Na końcu uruchamiamy ponownie usługę.

Ad. 3 - najpierw wykonujemy aktualizację programu a potem czynności z punktu 2.

Kategoria: