image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.035

nowe funkcjonalności:

  1. Załącznik dla przewoźnika - dodano możliwość dołączania do załącznika zleceń wyjazdu/załadunku
  2. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano status : Plik, Notatka, Termin
  3. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano status : Plik, Notatka, Termin
  4. Dokument kosztowy - dodano możliwość podłączenia pliku powiązanego z dokumentem, notatki oraz ważnego terminu
  5. Dokument sprzedaży - dodano możliwość podłączenia pliku powiązanego z dokumentem, notatki oraz ważnego terminu
  6. Rachunek bankowy - w głównej konfiguracji programu, zakładka Ustawienia dodatkowe dodano dwie opcje :
  7. Wymagany kod SWIFT dla rachunków bankowych walutowych
  8. Wymagany kod SWIFT dla rachunków bankowych w PLN
  9. Rejestr sprzedaży - dodano kolumnę : Osoba do kontaktu (z dokumentu sprzedaży)
  10. Rejestr zleceń wyjazdów/załadunków - dodano kolumny : Wartość netto sprzedaży w PLN (suma zleceń powiązanych do danego ZLW), Wartość netto zakupu w PLN (suma koszów z ZLW), Zysk w PLN