image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.031

nowe funkcjonalności:

 1. Rozbudowa interfejsu wymiany danych sprzedaży z systemem CDN OPTIMA - dodano możliwość wyboru rejestru sprzedaży VAT w zależności od rodzaju dokumentu sprzedaży.
 2. Uprawnienia dla użytkownika - Kartoteka kontrahenta: ignorowanie blokady kontrahenta. Opcja dostępna w konfiguracji użytkownika>Uprawnienia>Inne opcje
 3. Baza kontrahentów: dodano kolumnę Rodzaj kosztów.
 4. Przelewy elektroniczne:
  • dodano obsługę przelewów walutowych dla ING Bank Śląski.
  • dodano Bank PEKAO S.A. format PEKAOBIZNES24 - przelewy krajowe, zagraniczne
 5. Eksport danych sprzedaży do systemów:
  • Adad Systems TaxPro, format XML
  • eNova, format XML
 6. Eksport danych kosztowych do systemu:
  • Adad Systems TaxPro, format XML
  • eNova, format XML
 7. Wymiana danych z systemem FK - dodano funkcje:
  • Eksportuj do systemu księgowego tylko zatwierdzone dokumenty
  • Automatyczne zatwierdzanie dokumentu po wydaniu danych do systemu księgowego
  • Funkcje dostępne w głównej konfiguracji programu.
 8. Rozbudowa kartoteki pracownika o pola:
  • rodzaj dowodu tożsamości
  • numer dowodu tożsamości
  • składniki wynagrodzenia: podstawa i pięć dodatków
  • stawka za kilometr
  • numer konta w systemie FK
 9. Dla dokumentu korespondencji wychodzącej, w konfiguracji programu dodano opcję:
  • Zaznacz i zaktualizuj datę "Licz termin płatności od daty" na dokumencie sprzedaży powiązanym z dokumentem korespondencji wychodzącej
 10. Rejestr sprzedaży: dodano kolumnę Data wysłania korespondencji - jest to data wysłania pochodząca z dokumentu korespondencji wychodzącej powiązanej z danym dokumentem sprzedaży.
 11. Załącznik korespondencji wychodzącej: dodano funkcję Aktualizuj datę wysłania w dokumentach poczty wychodzącej
 12. W konfiguracji programu ... Wymiana danych pomiędzy innymi systemami>System finansowo-księgowy ... dodano możliwość eksportowania dokumentów sprzedaży z datą płatności liczoną od daty Licz termin płatności od daty.
  Uwaga! Opcja domyślnie zaznaczona.