image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.029

nowe funkcjonalności:

 1. Rozbudowa funkcjonalności skryptów wdrożeniowych.
 2. Dokument delegacji:
  • dodano możliwość wystawienia KP, gdy z rozliczenia delegacji wynika zwrot pieniędzy
  • przy tworzeniu dokumentu KP/KW dodano możliwość wyboru kursu waluty rozliczenia, gdy ma być wypłata/wpłata w walucie obcej.
  • dla zaliczek dodano możliwość tworzenia dokumentów kasowych KP/KW
 3. Dokumenty sprzedaży:
  • dla faktur VAT w PLN - wprowadzono, że zawsze jest widoczny kurs waluty obcej - do tej pory trzeba było opcję tą zaznaczać ręcznie
  • wprowadzono blokadę na pokazanie dodatkowego/drugiego kursu waluty obcej, gdy pierwszy kurs jest ukryty