image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.026

nowe funkcjonalności:

  1. Dodano słownik: Warunki ogólne zleceń.
  2. W konfiguracji zleceń transportu i spedycji dodano możliwość wstawienia domyślnych warunków ogólnych dla zleceniodawcy i przewoźnika.
  3. Zlecenie transportu i spedycji - dodano pola: Warunki ogólne dla zleceniodawcy, Warunki ogólne dla przewoźnika (pola domyślnie ukryte, aby pola były widoczne na wydrukach wymagana jest modyfikacja wzorców raportów - usługa dodatkowa)
  4. W konfiguracji serwera SMTP dodano możliwość stworzenia indywidualnego podpisu.

poprawki:

  1. Zlecenie wyjazdu/załadunku - poprawiono przenoszenie kosztów ze zleceń powiązanych.
  2. Wysłanie dokumentów z poziomu programu - uzupełniono załącznik o domyślne rozszerzenie dla danego formatu pliku.
    Do tej pory dodawanie rozszerzenia pliku załącznika leżało po stronie programu pocztowego i sekcji Content-Type - nie każdy program poprawnie to obsługiwał.