image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.025

nowe funkcjonalności:

  1. Nota obciążeniowa - dla zleceń transportu i spedycji dodano możliwość wystawienia noty obciążeniowej dla przewoźnika
  2. Rozbudowa Generatora faktur ze zleceń transportu i spedycji. Naprawa błędu w zapytaniu SQL wyszukującym zlecenia do fakturowania.
  3. Przed zapisaniem dokumentów: sprzedaży, kosztowych, zleceń transportu i spedycji, kolejowych, kurierskich, promowych, serwisu, umów, zleceń wyjazdu, dokumentów magazynowych PZ i WZ,
    • dodano sprawdzenie i ewentualny komunikat informujący o tym, że dany kontrahent jest POTENCJALNY. Dodano okno dialogowe umożliwiające zdjęcie tego statusu lub odrzucenie zapisania dokumentu.
  4. Przed zapisaniem dokumentu sprzedaży dodano sprawdzenie i ewentualny komunikat informujący o tym, że dany kontrahent nie jest płatnikiem.