image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.023

nowe funkcjonalności:

 1. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano kolumnę: Wzorzec raportu.
 2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano kolumny: Początek trasy - Nazwa skrócona, Koniec trasy - Nazwa skrócona
 3. Dokumenty sprzedaży - dodano adres korespondencji oraz osobę kontaktową (adresata poczty). Uwaga! Wymagana modyfikacja/aktualizacja wzorców wydruków.
 4. Kompensata wzajemna - dodano adres korespondencji oraz osobę kontaktową (adresata poczty). Uwaga! Wymagana modyfikacja/aktualizacja wzorców wydruków.
 5. Załącznik dla przewoźnika - dodano adres korespondencji oraz osobę kontaktową (adresata poczty). Uwaga! Wymagana modyfikacja/aktualizacja wzorców wydruków.
 6. Załącznik dla zleceniodawcy/płatnika - dodano adres korespondencji oraz osobę kontaktową (adresata poczty). Uwaga! Wymagana modyfikacja/aktualizacja wzorców wydruków.
 7. Nota korygująca - dodano adres korespondencji oraz osobę kontaktową (adresata poczty). Uwaga! Wymagana modyfikacja/aktualizacja wzorców wydruków.
 8. Wezwanie do zapłaty - dodano adres korespondencji oraz osobę kontaktową (adresata poczty). Uwaga! Wymagana modyfikacja/aktualizacja wzorców wydruków.
 9. Kartoteka kontrahenta - dodano dodatkowy rodzaj kartoteki, pole: KOR - adres korespondencyjny. Dla zlecenia transportu/spedycji, jeżeli zleceniodawcą jest kontrahent, który ma zaznaczone pole KOR, to przy wystawianiu faktury do tego zlecenia, adres korespondencji będzie pobrany z kartoteki zleceniodawcy, a nie płatnika.
 10. Rejestr tankowań [funkcjonalność dodatkowa]
 11. Eksport dokumentów kosztowych do FK [funkcjonalność dodatkowa]
 12. Import zapłat za sprzedaż i dokumenty kosztowe z FK [funkcjonalność dodatkowa]
 13. Załącznik dla zleceniodawcy - dodano pole: Status
 14. Załącznik dla przewoźnika - dodano pole: Status
 15. W kartotece kontrahenta dodano pole/funkcję: Automatyczne dodawanie zlecenia transportu/spedycji do otwartego załącznika dla zleceniodawcy/przewoźnika.
 16. Zlecenie wyjazdu/załadunku - w konfiguracji programu dodano możliwość zdefiniowania ośmiu własnych wzorców wydruków.
 17. W rejestrze zleceń wyjazdów/załadunków dodano kolumnę Trasa.