image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.021

nowe funkcjonalności:

  1. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - dodano możliwość filtracji po dacie dokumentu oraz dacie wpłaty.
  2. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe - dodano możliwość filtracji po dacie dokumentu oraz dacie zapłaty.
  3. Dokumenty sprzedaży - dodano dodatkowe pole: Koszty dodatkowe netto oraz funkcje: Pobierz wartość nierefakturowanych usług kosztowych zleceń. Uwaga! Funkcjonalność domyślnie jest ukryta.
  4. Dodano możliwość tworzenia własnych rodzajów zleceń transportu/spedycji (Zlecenia inne). W związku z tym dodano słownik: Rodzaje zleceń oraz dodano uprawnienia w konfiguracji użytkownika.
  5. Przeniesiono domyślne statusy dokumentów do słownika statusów.