image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.019

nowe funkcjonalności:

 1. Dokument zlecenia transportu/spedycji:
 2. dodano zakładkę: Rozliczenie zlecenia, zakładka zawiera podsumowanie rentowności zlecenia, planowane przychody i koszty oraz zestawienie z faktycznymi danymi na podstawie
 3. Rejestr faktur wewnętrznych (WNT, import towarów i usług) [funkcjonalność dodatkowa]
 4. Moduł ofertowania: dodano możliwość skonfigurowania domyślnych wartości dla pól: Sposób płatności, Termin płatności, Termin ważności, Forma dostawy. (Dostępne w głównej  konfiguracji programu)
 5. Moduł upoważnień:
  • dodano pole typu tekst: Uwagi dodatkowe
  • dodano słownik typowych uwag
  • dodano możliwość skonfigurowania domyślnych treści dla pól: Treść i Rodzaj upoważnienia, Uwagi i Uwagi dodatkowe
  • Dodano możliwość wystawienia upoważnienia dla kierowcy dla innego kontrahenta powiązanego ze zleceniem transportu/spedycji.
 6. Dokument sprzedaży - dodano funkcje:
  • Licz termin płatności od daty
 7. Przedłużony termin płatności do dnia.
 8. Funkcje domyślnie wyłączone i należy je uaktywnić w głównej konfiguracji programu. Uwaga! aby na wydruku była widoczna data płatności liczona wg nowej funkcji, należy zaktualizować lub zmodyfikować wzorce wydruków dokumentów sprzedaży.