image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.017

nowe funkcjonalności:

  1. Aktualizacja algorytmu pobierania danych o pracownikach z giełdy TRANS. Dostosowanie do formatu TRANS 4.xxx
  2. Aktualizacja algorytmu pobierania danych o pracownikach z giełdy TIMOCOM. Dostosowanie do najnowszej wersji TIMOCOM.
  3. Dokument kompensaty wzajemnej - dodano możliwość wybrania/zmiany rachunku bankowego.
  4. Zlecenie transportu/spedycji:
    • dla opcji zleceń podrzędnych - dodano z poziomu zlecenia nadrzędnego możliwość powiązania innego zlecenia (jako podrzędnego).
    • dodano możliwość zatwierdzenia/odtwierdzania dokumentów kosztowych z poziomu edycji zlecenia.
  5. Aktualizacja systemowa komponentów programu SpedTrans SQL.
  6. Dodano możliwość zdefiniowania domyślnej stawki VAT. Funkcjonalność dostępna w głównej konfiguracji programu, zakładka Ustawienia dodatkowe.