image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.014

nowe funkcjonalności:

 1. Rozbudowano funkcjonalność wysyłania emaili:
  • dodano pola: DW, UDW
 2. w konfiguracji serwera SMTP w głównej konfiguracji programu oraz w konfiguracji użytkownika dodano również pola: DW, UDW
  • dodano możliwość dołączania innych załączników
  • dodano szczegółowe logowanie wysyłanych emaili
  • dodano możliwość ukrycia/pokazania pól: DW, UDW, Inne załączniki, zakładka Konto
 3. Rejestr zleceń transportu i spedycji - zmieniono wyszukiwanie kontenera na wyszukiwanie po fragmencie numeru UTI.
 4. Rejestr sprzedaży - dodano kolumnę typu logicznego: VAT w PLN oraz możliwość wyfiltrowania tylko dokumentów z VAT w PLN.
 5. Rejestr sprzedaży - dodano kolumnę FK - status logiczny informujący czy dany dokument został wydany do systemu księgowego FK.
 6. Dokument kosztowy - dodano pole VAT w PLN oraz możliwość wpisania kwoty VAT w PLN. Uwaga! Funkcjonalność domyślnie jest wyłączona. Włączenie: główne menu tekstowe programu ... >Narzędzia>Konfiguracja programu>Dokumenty kosztowe.
 7. Dokument kosztowy - dodano kolumnę FK - status logiczny informujący czy dany dokument został wydany do systemu księgowego FK.
 8. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę typu logicznego: VAT w PLN oraz możliwość wyfiltrowania tylko dokumentów z VAT w PLN.

poprawki:

 1. Poprawiono funkcję blokowania kartoteki kontrahenta tj. brak możliwości wyboru do filtracji zablokowanego kontrahenta.