image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.013

nowe funkcjonalności:

 1. Rejestr zleceń transportu i spedycji - zamieniono nazwy: Załadunek na Początek trasy, Rozładunek > Koniec prasy
 2. Dodano kolumny: Kod pocztowy i kraj (kod kraju) dla początku i końca trasy.
 3. Dodano możliwość wyszukiwania po kodzie pocztowym odcinka trasy oraz początku i końca trasy (fragment kodu pocztowego).
 4. W rejestrach i słownikach oraz wybranych oknach dialogowych dodano fukcję szybkiej filtacji (po tabeli, nie zalecane do durzej ilości danych). Jest to dodatkowy pasek filtracji w obiekcie tabeli. Funkcja nie działa w trybie prostym tabel i jest automatycznie ukrywana.
 5. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość wyszukiwania po Armatorze oraz Innym zleceniobiorcy.
 6. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano filtrację umożliwiającą ukrywanie zleceń podrzędnych.
 7. Rejestr plików oraz okno dialogowe podglądu plików - dodano pole: Nr dokumentu źródłowego, rozbudowano filtrację danych.
 8. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość podglądu wszystkich dokumentów sprzedaży powiązanych z danym zleceniem transportu/spedycji.
 9. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość podglądu wszystkich listów przewozowych powiązanych z danym zleceniem transportu/spedycji.
 10. Rozbudowano konfigurację serwera SMTP - dodano pole Informacje o użytkowniku, gdzie można dowolnie podać nazwę nadawcy, wprowadzono dodatkowe ustawienia: Żądaj potwierdznia odczytu oraz Kalkulacja tematu emaila dla dokumentów.
 11. W konfiguracji użytkownika dodano zakładkę Drukarka, gdzie można wybrać domyślą drukarkę dla programu oraz wyłączyć okno dialogowe wyboru drukraki przed każdym wydrukiem.
 12. Dodano możliwość nie zatwierdzania dokumentu powiązanego z dokumentem kosztowym - opcja dostępna w konfiguracji programu w zakładce Dokumenty kosztowe.

poprawki:

 1. Rejestr dokumentów kosztowych - poprawiono błąd składni zapytania SQL pojawiający się podczas filtracji danych.
 2. Zlecenie transportu/spedycji, zlecenie kurierskie - poprawiono błąd kalkulacji daty kursu waluty obcej.