image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.014

nowości:

 1. Rejestr Rozliczenie roboczogodzin - dodano filtracje:
  - Dzisiaj
  - Wczoraj
  - X ostatnich dni
  - Bieżący miesiąc
  - Ostatni miesiąc
  - Bieżący rok
  - Poprzedni rok
 2. Szczegóły dokumentu, zakładka: Rozliczenie roboczogodzin - dodano filtracje:
  - Dzisiaj
  - Wczoraj
  - X ostatnich dni
  - Bieżący miesiąc
  - Ostatni miesiąc
  - Bieżący rok
  - Poprzedni rok
 3. Moduł mapy:
  - zoptymalizowano prędkość wyznaczanie oraz rysowaia tras skaładających się z wielu odcinków.
  - wprowadzono regułę, że kliknięcie w marker pokazuje opis, kolejne kliknięice w marker chowa opis markera.
 4. Dokument zlecenie transportu lub spedycji - geofencing.
 5. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dla integracji z GPS dodano fukcjonalność automatycznego pobierania dat przekraczania stref (geofencing). tj. data wjazdu/wyjazdu w strefę (załadunku/rozładunku).
 6. Usługa integracji z GPS - analogicznie jak w Reejstrze zleceń transportu i spedycji, dodano fukcjonalność automatycznego pobierania dat przekraczania stref (geofencing). tj. data wjazdu/wyjazdu w strefę (załadunku/rozładunku).. Aktualnie wprowadzone dla integracji z frameLogic. 
 7. Dla operacji podglądu plików dodano klawisze skrótów:
  F2 - w zależności od konfiguracji w programie, podgląd za pomocą wbudowanego modułu do podglądu plików lub domyślnego programu Windows.
  CTRL + F2 - zawsze podgląd za pomocą domyślnego programu Windows.
 8. Analizy > Stany w lokalizacjach magazynowych - dodano możliwość eksportu danych do pliku tabeli - Ostatanie ruchy w lokalizacjach
 9. Analizy > Stan magazynowy towarów na dzień - dodano możliwość eksportu danych do pliku tabeli - Stany magazynowe w magazynach
 10. Analizy > Stan magazynowy towarów - dodano możliwość eksportu danych do pliku tabel:
  - Stany magazynowe w magazynach
  - Stany magazynowe w lokalizacjach
  - Stany magazynowe w opakowaniach
 11. Rejestr duplikatów - rozbudowano filtrację po frazie dla pola Kontrahent (analogicznie jak w innych rejestracj i słownikach)
 12. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano filtracje:
  - Zlecenia bez korespondencji przychodzącej
  - Zlecenia z korespondencją przychodzącą
 13. Generator faktur sprzedaży - dla zleceń transportu i spedycji - dodano filtracje:
  - Zlecenia bez korespondencji przychodzącej
  - Zlecenia z korespondencją przychodzącą
 14. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano opcję w konfiguracji modułu: Wyróżniaj rekordy danych wg konfiguracji statusów dokumentów
 15. Uwaga! Dodawanie plików / funkcja Drag and Drop / CTRL+SHIFT+V:
  -
  zamiast Drag and Drop można użyć funkcji CTRL+C >>> CTRL+SHIFT+V na wybranym oknie programu SPEDTRANS
  - Uwaga! Duże ułatwienie dla użytkowników pracujących z Pulpitem zdalnym Windows Funkcja CTRL+C >>> CTRL+SHIFT+V również działa przez pulpit zdalny na wybranym oknie programu SPEDTRANS
  - dodano również pobieranie danych graficznych ze schowka Windows (screenshot, wycinek ekranu) za pomocą funkcji CTRL+SHIFT+V
 16. Moduł SMS - dodano regułę, że po dodaniu wiadomości SMS do kolejki do wysłania (kliknięcie klawisza Wyślij), jeśli po 30 sekundach wiadomość nie zostanie wysłana, to w prawym dolnym rogu ekranu programu pojawi się alert ostrzegający.
 17. Moduł STM - integracja z aplikacją mobilną SPEDTRANS mobile - dodano regułę, że po dodaniu wiadomości STM do kolejki do wysłania (kliknięcie klawisza Wyślij), jeśli po 30 sekundach wiadomość nie zostanie wysłana, to w prawym dolnym rogu ekranu programu pojawi się alert ostrzegający.

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - usunięto błąd w wyszukiwaniu zleceniodawcy po numerze NIP.
 3. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - usunięto błąd przy dodawaniu nowego zestawu pojazdów tj. klawisz OK był nieaktywny po wybraniu pojazdu z kartoteki.
 4. Generator faktur sprzedaży - dla zleceń transportu i spedycji - poprawiono przeliczanie daty sprzedaży i daty wystawienia faktury - wzięto pod uwagę również datę spóźnienia.