image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.013

nowości:

 1. Dodano uprawnienia do osób kontaktowych. Uwaga! Domyślnie brak uprawnień do usuwania osoby kontaktowej.
 2. Kartoteka pojazdów - dodano zakładkę Temperatury stref. Zakładka zawiera tabelę oraz wykres z historią temperatur stref chłodni. Dane pobierane są z rejestru historii tras GPS. Uwaga. Funkcjonalność dostępna tylko dla modułu integracji z telematyką / GPS.
 3. Zlecenie transportu / spedycji - dodano możliwość wyszukiwania płatnika, zleceniodawcy oraz przewoźnika po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
 4. Dokumenty sprzedaży - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
 5. Zamówienie od kontrahenta - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
 6. Zamówienie do dostawcy - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
 7. Dokument serwisu - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
 8. Dokumenty dagazynowe WZ i PZ - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
 9. Oferta dla kontrahenta - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
 10. Zlecenie produkcji - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
 11. Dokument kosztowy - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
 12. Zlecenie transportu / spedycji - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: pojazdu, naczepy, przyczepy oraz kierowców.
 13. Nowy pojazd - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: pojazdu nadrzędnego, naczepy, przyczepy oraz kierowców.
 14. Nowy kierowca - dodano rozwijane pole szybkiego wyboru domyślnego pojazdu.
 15. Nowy zestaw pojazdów - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: ciągnika, naczepy, przyczepy i kierowców.
 16. Nowy dokument notatki - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: rodzaju i tematu notatki.
 17. Nowy dokument zadania lub ważnego terminu - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru rodzaju zadania lub wążnego terminu.
 18. Nowy dokument pliku - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru rodzaju pliku.
 19. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano kolumny: Od daty, Do daty. Kolumny domyślnie ukryte.
 20. Zakładka zadań i ważnych terminów - dodano kolumny: Od daty, Do daty. Kolumny domyślnie ukryte.
 21. Konfiguracja programu - dodano moduł konfiguracji SPEDTRANS on line
 22. SPEDTRANS on line - przebudowano menu główne modułu oraz dodano nowy interfejs użytkownika
   

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Usunięto błąd uniemożliwiający utworzenie / edycji / podglądu zlecenia transportu lub spedycji. Błąd występował tylko dla obcojęzycznego interfejsu użytkownika.
 3. Rejestr zleceń serwisu - zoptymalizowano wczytywanie danych.