image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.012

  nowości:

  1. Słownik pojazdów - dodano zakładkę Opony (wymagany dodatkowy moduł Opony). Jest aktualny stan opon w pojeździe. Z tej pozycji można też wykonać wszystkie operacje serwisu opon czyli ZAŁOŻENIE OPONY, ZDJĘCIE OPONY, KONTROLA OPONY, ZMIANA LOKALIZACJI OPONY W POJEŹDZIE, BIEŻNIKOWANIE, NALEWKA, UTYLIZACJA
  2. Słownik pojazdów - dodano zakładkę Dokumenty magazynowe (wymagany dodatkowy moduł Magazyn). Zakładka pokazuje ostatnie X dokumentów magazynowych. Umożliwa też dodanie lub edycję dokumentu magazynowego powiązanego z pojazdem.
  3. Słownik opon:
   - dodano zakładki filtracji danych:
       - Opony do wymiany
       - Nowe opony (przebieg = 0 km)
       - Na stanie (magazynowym)
       - W użyciu
       - Bieżnikowane
       - Nalewka
   - dodano sekcję Dane szczegółowe oraz zakładki: Serwis opon, Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki
  4. Dokument rozliczenia roboczogodzin - dodano możliwość wysłania maila.
  5. Rozbudowano funkcję "Drag and Drop" dla plików dołączanych do programu tj.
   - dodano możliwość pobrania plików i całych wiadomości z programu Microsoft Outlook
   - dodano pobieranie plików z przeglądarki EDGE, Chromium, Opera oraz FireFox.
  6. Dodano słownik banków. Dzięki temu przy dodawaniu nowego rachunku bankowego następuje automatyczne uzupełnienie nazwy banku oraz numeru SWIFT. Dodatkowo program ostrzega jeśli numer SWIFT nie zgadza się w podanym rachunkiem bankowym.
  7. W Głównej konfiguracji programu. Konfiguracji zleceń transportu lub spedycji oraz w Konfiguracji użytkownika dodano wyszukiwarkę - ułatwienie w wyszukiwaniu parametrów konfiguracyjnych.
  8. Moduł mapy:
   - rozbudowano trasy alternatywne dla tras składających się z węcej niż dwóch punktów tj. każdy odcinek trasy ma swoje trasy alternatywne. 
   - dodano trasy: Domyślna, Najszybsza, Najtańsza (dla mapy HERE), Najkrótsza, Własna.
   - dodano możliwość szybkiego usuwania danego punku trasy - zaznaczenie danego markera i następnie klawisz DEL.
   Konfiguracja połączenia z serwerem MSSQL - dodano obsługę: MultiSubnetFailover oraz ApplicationIntent.
  9. Informacja! Konfigurację rodzajów zleceń oraz Konfigurację użytkowników przeniesiono do Narzędzia > Konfiguracja programu.
  10. Rejestr sprzedaży - dla filtracji Wpłaty do dnia dodano przeliczanie ilości dni po terminie w dacie Wpłaty do dnia.
  11. Przebudowa modułu Podglądu plików:
   - przyspieszenie wczytywania plików
   - poprawiono przełączanie się między oknem Podglądu plików a innymi oknami programu.
   - dodano pasek nawigacji z klawiszami: Następny, Poprzedni, Pierwszy, Ostatni plik.
   - do nawigacji dodano klawisze: strzałki: Góra (Następny), Dół (Poprzedni) oraz klawisze: Home (Pierwszy plik), End (Ostatni plik)
  12. Drukarki fiskalne - w Głównej konfiguracji programu, w zakładce Ustawienia dodatkowe > Logi programu dodano opcję do celów serwisowych: Logowanie komunikacji z drukarką fiskalną POSNET
  13. Drukarki fiskalne. Uwaga! Zmiana lokalizacji funkcji - konfigurację drukarek fiskalnych przeniesiono do Narzędzia > Konfiguracja.
  14. Do rozwijanego pola wyboru kontrahenta (po nazwie skróconej) dodano dodatkową kolumnę z numerem NIP
  15. Dokument zlecenia transportu / spedycji dodano rozwijane pola z możliwością wybrania ze słownika ciągnika, naczepy, przyczepy oraz kierowców. Rozwijane pola wyboru zawierają również nazwę skróconą kontrahenta, do którego są przypisane dane pojazdy i kierowcy.
  16. Rejestr zleceń transport i spedycji - do klawiszy Podgląd, Nowy oraz Edycja dodano klawiszy szybkiego wyboru. 
  17. Główne menu programu. Ułatwiono dostęp do głównych modułów programu np. Klawisz Sprzedaż (w rejestrach), po kliknięciu od razu otwiera się Rejestr sprzedaży, bez potrzeby rozwijania menu podrzędnego i wybierania w drugim kroku Rejestru sprzedaży. Analogicznie: Koszty, Magazyn, Listy przewozowe, CRM, Korespondencja, Kasa / Bank, Produkcja, Analizy BI, Konfiguracja.
  18. Rejestr załączników dla płatników - dodano szybką filtrację po frazie dla pól: Numer dokumentu, Nazwa skrócona kontrahenta, Numer NIP
  19. Rejestr załączników dla przewoźników - dodano szybką filtrację po frazie dla pól: Numer dokumentu, Nazwa skrócona kontrahenta, Numer NIP
  20. Rejestr historii połączeń telefonicznych - moduł Call2CRM:
   - dodano kolumnę Status (kontrahenta) oraz kolorowanie rekordów zgodnie ze statusem kontrahenta
   - dodano możliwość wyszukiwania osoby kontaktowej po numerze telefonu
  21. Okno dialogowe wyboru osoby kontaktowej - dodano możliwość wyszukiwania po numerze telefonu

  Poprawki:

   1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
   2. Korekta faktury sprzedaży - do Załącznika dla płatnika - usunięto błąd w przeliczaniu podsumowania, gdy po korekcie zmieniono stawkę VAT.