image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.011

Nowości:

 1. Dokument zlecenia transportu / spedycji: 
  - w zakładce Kontenery:
      - zmieniono rozmiar pól: Waga netto towaru, Waga brutto towaru, Objętość towaru - do tej pory była to liczba całkowita, zminiono na liczbę z trzema miejscami po przecinku
      - dodano kolumnę Objętość towaru
  - w zakładce Zlecenia morskie/promowe dodano pola: Nr rezerwacji, Nr HBL obcy, Nr MBL obcy
 2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w szczegółach dokumentów, w zakładce Kontenery dodano kolumnę Objętość towaru
 3. Dokument listu przewozowego morskiego:
  - zmieniono rozmiar pól: Waga netto towaru, Waga brutto towaru, Objętość towaru - do tej pory była to liczba całkowita, zminiono na liczbę z trzema miejscami po przecinku
  - dla listów tworzonych na podstawie zleceń transportu lub spedycji dodano przenoszenie danych ze zlecenia:
      - Nr rezerwacji
      - Kontenery
 4. Aktualizacja funkcji pobierania kursów walut z NBP - integracja z nowym API NBP wg wymagań: NBP Web API
 5. Aktualizacja usługi pobierania kursów walut z NBP - zainteresowane firmy prosimy o kontakt w celu podmiany na nową wersję usługi.

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Eksport danych do programu księgowego Rewizor firmy Insert - poprawiono w pliku EPP pole odpowiadające za formę płatności tj. dodano cudzysłów np. "PRZELEW" zamiast PRZELEW