image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.010

Nowości:

 1. Kartoteka kontrahenta - w zakładce Dodatkowe opcje dodano znacznik MK - Metoda kasowa. Przy wystawianiu dokumentu kosztowego dla kontrahenta z zaznaczoną opcją MK, znacznik jest również przenoszony na dokument kosztowy.
 2. Dodano funkcję Licz od brutto dla dokumentów:
  - zlecenia transportu i spedycji
  - załączniki dla zleceniodawców
  - zamówienie od kontrahenta
  - zamówienie do dostawcy
  - oferta
  - umowa
  - zlecenie produkcji
  - dokument magazynowy WZ
  - zlecenie serwisu
  - faktura pro forma
  Uwaga! może być wymagana aktualizacja wzorców wydruków.
 3. Rejestr dokumentów kasowych - w szczegółach dokumentów dodano pozycje dokumentów KP/KW.

Poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Eksport tabeli do XLS - usunięto błąd w formatowaniu pola typu data.
 3. Aktualizacja funkcji pobierania kursów walut z NBP - poprawka wynikająca ze zmian po stronie NBP.