image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.009

Nowości:

 1. Rozbudowa modułu opon:
  - w kartotece opony dodano pola: 
     - Minimalna wysokośc bieżnika
     - Rodzaj opony: bieżnikowana, nalewka
     - Przebieg (dla licznika)
  - w dokumencie serwisu opony dodano:
    - dodatkowe rodzaje operacji: 
     - Bieżnikowanie
     - Nalewka
     - Utylizacja
     - Data i godzina operacji
     - Przebieg od ostatniej operacji
     - Przebieg narastająco

     - dodano funkcję, która pobiera licznik pojazdu pojazdu w dacie operacji oraz oblicza narastająco przebieg opony
  - dodano alertowanie, gdy opona przekroczyła swój maksymalny przebieg, wiek lub osiągnęła minimalną wysokośc bieżnika - kolor czerwony lub kolor pomarańczowy, gdy zbliża się przebieg maksymalny.
  - w słowniku opon dodano:
     -  dodatkowe kolumny danych jak wyżej.
     - dodano klumny: 
        - Zużycie opony - wartość procentowa,
        - Data produkcji opony
  - w rejestrze opon dodano dodatkowe kolumny danych jak wyżej.
  - w głównej konfiguracji programu, w zakładce Opony dodano parametry konfiguracyjne:
    - Kolor pomarańczowy rekordu opony na X km przed max przebiegiem 
    - Max wiek opony (w dniach)

Poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Usunięto błąd w maskach numeracji, który powodował dublowanie się masek na przełomie roku.