image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.008

Nowości:

 1. Moduł mapowy:
  - w Kalkulatorze tras dodano trasy alternatywne, domyślna ilość pobieranych tras alternatywnych = 3. W konfiguracji modułu mapy dodano możliwość podania własnej wartości pobieranych tras alternatywnych, max. 6.  
  - dodano tabelę z podsumowaniem tras alternatywnych. Tabela zawiera dane: Nazwa trasy, Ilość km, Koszt PLN (dla mapy HERE), Czas.
  - dodano tabelę Koszty wg kraju (dla mapy HERE)
  - dodano tabelę Koszty wg rodzaju kosztu (dla mapy HERE)
  - dodano możliwość pokazania kilku tras zleceń na jednej mapie
  - dodano zapamiętywanie wybranej trasy pod zleceniem transportu/spedycji.
 2. Nowy moduł dodatkowy SPEDTRANS on line - Zamówienia od kontrahentów.
 3. Nowy moduł dodatkowy SPEDTRANS on line - Aukcje (giełda internetowa).
 4. Monitoring należności - w głównej konfiguracji programu dodano możliwość podania treści oraz pliku graficznego, który będzie nadrukowywany na dokumentach sprzedaży. Uwaga! Wymagana aktualizacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
 5. Faktoring - należności w głównej konfiguracji programu dodano możliwość podania treści oraz pliku graficznego, który będzie nadrukowywany na dokumentach sprzedaży. Uwaga! Wymagana aktualizacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
 6. Windykacja należności - w głównej konfiguracji programu dodano możliwość podania treści oraz pliku graficznego, który będzie nadrukowywany na dokumentach sprzedaży. Uwaga! Wymagana aktualizacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
 7. Ubezpieczenie należności - w głównej konfiguracji programu dodano możliwość podania treści oraz pliku graficznego, który będzie nadrukowywany na dokumentach sprzedaży. Uwaga! Wymagana aktualizacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
 8. Przelewy elektroniczne - dla przelewów zagranicznych dodano Bank pośredniczący. Dane banku pośredniczącego należy uzupełnić w kartotece rachunku bankowego.
 9. Rejestr odpraw na bramie towarowej - dodano filtrację po polach: Data wjazdu, Data wyjazdu.
 10. Rozbudowa integracji z telematyką WebFleet / TomTom.
 11. Rejestr awizacji pojazdów:
  - dodano możliwość dzielenia zleceń z poziomu awizacji
  - dodano funkcje:
    CTRL + podwójne kliknięcie w oś awizacji pojazdu - przeniesienie awizacji pomiędzy pojazdami
    SHIFT + podwójne kliknięcie w oś awizacji pojazdu - zaawizowanie wybranego zlecenia transportu na dany pojazd
    DEL - usunięcie zaznaczonej awizacji pojazdu
  - Uwaga! Przeniesienie awizacji pomiędzy pojazdami powoduje aktualizację pojazdu, naczepy i przyczepy oraz kierowców w powiązanym zleceniu transportu. W prawym dolnym rogu wyświetlana jest informacja o aktualizacji danych.
  - Uwaga! Zmiana pojazdu w zleceniu transportu powiązanym z awizacją pojazdu powoduje automatycznie aktualizację awizacji pojazdu. W prawym dolnym rogu wyświetlana jest informacja o aktualizacji danych.
  - Uwaga! Dla nowych zleceń transportu - jeśli jest wolny termin dla awizacji - dokument awizacji jest tworzony automatycznie w tle. W prawym dolnym rogu wyświetlana jest informacja, że dokument został dodany.
  - Uwaga! Usunięcie pojazdu ze zlecenia, gdzie pojazd jest już zaawizowany, powoduje usunięcie awizacji.
 12. Rozbudowano funkcję dzielenia zlecenia o aktualizację oraz dodanie dodatkowej awizacji pojazdu.
 13. Dodano dni świąteczne na rok 2023.

Poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Aktualizacja funkcji pobierającej dane kontrahenta z giełdy TimoCom.