image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.007

Nowości:

 1. Tworzenie zlecenia transportu / spedycji na podstawie zamówienia od kontrahenta - w głównej konfiguracji programu dla kalkulacji dat załadunku i rozładunku dodano opcję: Tylko dni robocze.
 2. Zadanie lub ważny termin - dodano funkcję Powtórz - po zrealizowaniu zadania lub ważnego terminu z zaznaczoną funkcją Powtórz program sam proponuje założenie kolejnego dokumentu z bieżącą datą i okresem analogicznym do źródłowego dokumentu.
  W rejestrze zadań i ważnych terminów również dodano kolumnę Powtórz.
 3. Moduł mapowy:
  - dodano możliwość dodania własnych ikon dla rodzajów odcinków tras (w edycji kartoteki),
  - dodano możliwość dodania własnych ikon dla typów pojazdów (w edycji kartoteki),
  - dodano możliwość dodania własnych ikon dla typów zamówień od kontrahentów (w edycji kartoteki),
  - dodano możliwość dodania własnych ikon dla rodzajów zleceń (w edycji kartoteki),
  - w głównej konfiguracji programu dodano opcje wyznaczania trasy:
    - Nie licz km trasy po wodzie,
    - Nie licz km trasy na wagonie
 4. Dokument korekty sprzedaży - dodano możliwość wystawienia korekty do korekty sprzedaży. Uwaga! Wymagana dodatkowa modyfikacja wzorców wydruków lub aktualizacja standardowych wzorców wydruków.

Poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Usunięto błąd pojawiający się w szczególnym przypadku po aktualizacji programu.
 3. Dodano podgląd wiadomości STM (SPEDTRANS mobile) w dokumencie zlecenia transportu / spedycji oraz w szczegółach w rejestrze zleceń transportu / spedycji.