image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.005

Nowości:

 1. Moduł zamówień od kontrahentów:
  - Nowy dokument zamówienia od kontrahenta - dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
  - w rejestr zamówień od kontrahentów dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
  Uwaga! Funkcjonalność domyślnie wyłączona.
 2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
 3. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
 4. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
 5. Moduł mapowy - w kalkulatorze tras dodano funkcje:
  - Szukaj kontrahentów w pobliżu (z bazy kontrahentów)
  - Szukaj zleceniodawców w pobliżu (na podstawie zleceń transportu i spedycji)
  - Szukaj wolne pojazdy w pobliżu
  - Pokaż wolne ładunki w pobliżu
  - Dodano możliwość ukrycia / usunięcia wybranych elementów mapy.
  - Dodano koszty trasy - dla mapy HERE
  - Dodano koszty trasy dla zleceń tworzynych z kalkulatora tras - dla mapy HERE
  - Dodano dodatkowe parametry pojazdu oraz trasy dla wyznaczania trasy:
    - waga pojazdu
    - ilość osi pojazdu
    - wysokość pojazdu
    - szerokość pojazdu
    - długość pojazdu
    - liczba przyczep
    - kategoria tunelu
 6. Moduł mapowy - na mapie bieżącej lokalizacji pojazdów dodano możliwość pokazania pojazdów w dacie rozładunku.
 7. Moduł mapowy + integracja z GPS - Kalkulator tras oraz Podgląd historii trasy pojazdu - dodano podsumowanie ilości kilometrów, zużytego paliwa (na podstawie skumulowanego spalania z szyny CAN) oraz średnie spalanie paliwa.
 8. Rejestr historii tras pojazdów - dodano kolumnę Licznik Paliwo (skumulowane spalanie z szyny CAN).
 9. W oknie dialogowym dodawania odcinka trasy we wzorcowych trasach, w zleceniach wyjazdów / załadunków oraz kalkulatorze tras dodano opcje: Wybierz miejsce załadunku/rozładunku z rejestru zleceń transportu/spedycji.
 10. Dla dokumentów magazynowych tworzonych do zleceń serwisu, dodano przenoszenie na dokument magazynowy numeru rejestracyjnego pojazdu.
 11. Zaktualizowano funkcję eksportu danych dokumentów sprzedaży do formatu JPK_FA(4).
 12. Dokument przekazania pojazdu - dodano możliwość wydrukowania dokumentu przekazania pojazdu.
 13. Słownik typów pojazdów - dodano pola: Waga (max) oraz Ilość osi. 
 14. CRM > baza kontrahentów > Analizy > Wartość zrealizowanych zleceń transportu i spedycji - sprzedaż, koszty, zysk - dodano regułę, że dla zleceń walutowych, gdzie brak jest kursu waluty obcej, pobierany jest najbliższy kurs danej waluty.
 15. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość filtracji po dacie wpłaty.
 16. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano możliwość filtracji po dacie zapłaty.
 17. Dokument wezwania do zapłaty - dodano możliwość dodania obciążenia dodatkowego np. koszty upomnienia.
 18. CRM > baza kontrahentów > Analizy - dodano możliwosć wyboru grupowania danych: Miesięc lub Rok.
 19. CRM > kartoteka kontrahenta - dodano zakładkę Analizy - analizy graficzne jak dla bazy kontrahentów.
 20. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu - na potrzeby indywidualnych wymagań Klientów.
 21. Dokument zlecenia transportu / spedycji - w zakładce trasy dodano funkcję: Dodaj dojazd.
 22. Przelewy elektroniczne - dodano obsługę przelewów zagranicznych, wautowych (PLA/MT103) dla Banku Spółdzielczego. Uwaga! Domyślnie funkcjonalność wyłączona.
 23. Dokument zlecenia transportu / spedycji - odcinek trasy
  - dodano dodatkową datę "do daty"; do tej pory data i godzina załadunku / rozładunku mogła mieć format data + od godziny - do godziny, po zmianie może mieć format od daty godziny - do daty godziny.
  - zmieniono opis pola - było: Data i godz. znieniono na: Planowana data i godzina
  - dodano dodatkowe pola typu data i godzina: 
     - Wjazd w strefę (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub pobrane automatycznie z GPS - opcja wdrożeniowa lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
     - Rejestracja (zameldowanie się w miejscu załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
     - Rozpoczęcie (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
     - Zakończenie (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
     - Wyjazd ze strefy (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub pobrane automatycznie z GPS - opcja wdrożeniowa lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
  Uwaga!!! aby dodatkowe daty były widoczne na wydrukach indywidualnych, wymagane są modyfikacje wydruków.

Poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Aktualizacja zbiorcza modułu mapowego.
 3. Przelewy elektroniczne - dla przelewów typu "split payment" dodano obsługę "Opisu przelewu" wg głównej konfiguracji programu.
 4. Uzupełniono tłumaczenia na język angielski interfejsu użytkownika.
 5. Dodano tłumaczenia na język angielski w module Generatora raportów.
 6. JPK_FA - usunięto błędnie przekazywaną wartość w polach <P_3C> oraz <P_3D>