image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.005

  Nowości:

  1. Moduł zamówień od kontrahentów:
   - Nowy dokument zamówienia od kontrahenta - dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
   - w rejestr zamówień od kontrahentów dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
   Uwaga! Funkcjonalność domyślnie wyłączona.
  2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
  3. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
  4. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
  5. Moduł mapowy - w kalkulatorze tras dodano funkcje:
   - Szukaj kontrahentów w pobliżu (z bazy kontrahentów)
   - Szukaj zleceniodawców w pobliżu (na podstawie zleceń transportu i spedycji)
   - Szukaj wolne pojazdy w pobliżu
   - Pokaż wolne ładunki w pobliżu
   - Dodano możliwość ukrycia / usunięcia wybranych elementów mapy.
   - Dodano koszty trasy - dla mapy HERE
   - Dodano koszty trasy dla zleceń tworzynych z kalkulatora tras - dla mapy HERE
   - Dodano dodatkowe parametry pojazdu oraz trasy dla wyznaczania trasy:
     - waga pojazdu
     - ilość osi pojazdu
     - wysokość pojazdu
     - szerokość pojazdu
     - długość pojazdu
     - liczba przyczep
     - kategoria tunelu
  6. Moduł mapowy - na mapie bieżącej lokalizacji pojazdów dodano możliwość pokazania pojazdów w dacie rozładunku.
  7. Moduł mapowy + integracja z GPS - Kalkulator tras oraz Podgląd historii trasy pojazdu - dodano podsumowanie ilości kilometrów, zużytego paliwa (na podstawie skumulowanego spalania z szyny CAN) oraz średnie spalanie paliwa.
  8. Rejestr historii tras pojazdów - dodano kolumnę Licznik Paliwo (skumulowane spalanie z szyny CAN).
  9. W oknie dialogowym dodawania odcinka trasy we wzorcowych trasach, w zleceniach wyjazdów / załadunków oraz kalkulatorze tras dodano opcje: Wybierz miejsce załadunku/rozładunku z rejestru zleceń transportu/spedycji.
  10. Dla dokumentów magazynowych tworzonych do zleceń serwisu, dodano przenoszenie na dokument magazynowy numeru rejestracyjnego pojazdu.
  11. Zaktualizowano funkcję eksportu danych dokumentów sprzedaży do formatu JPK_FA(4).
  12. Dokument przekazania pojazdu - dodano możliwość wydrukowania dokumentu przekazania pojazdu.
  13. Słownik typów pojazdów - dodano pola: Waga (max) oraz Ilość osi. 
  14. CRM > baza kontrahentów > Analizy > Wartość zrealizowanych zleceń transportu i spedycji - sprzedaż, koszty, zysk - dodano regułę, że dla zleceń walutowych, gdzie brak jest kursu waluty obcej, pobierany jest najbliższy kurs danej waluty.
  15. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość filtracji po dacie wpłaty.
  16. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano możliwość filtracji po dacie zapłaty.
  17. Dokument wezwania do zapłaty - dodano możliwość dodania obciążenia dodatkowego np. koszty upomnienia.
  18. CRM > baza kontrahentów > Analizy - dodano możliwosć wyboru grupowania danych: Miesięc lub Rok.
  19. CRM > kartoteka kontrahenta - dodano zakładkę Analizy - analizy graficzne jak dla bazy kontrahentów.
  20. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu - na potrzeby indywidualnych wymagań Klientów.
  21. Dokument zlecenia transportu / spedycji - w zakładce trasy dodano funkcję: Dodaj dojazd.
  22. Przelewy elektroniczne - dodano obsługę przelewów zagranicznych, wautowych (PLA/MT103) dla Banku Spółdzielczego. Uwaga! Domyślnie funkcjonalność wyłączona.
  23. Dokument zlecenia transportu / spedycji - odcinek trasy
   - dodano dodatkową datę "do daty"; do tej pory data i godzina załadunku / rozładunku mogła mieć format data + od godziny - do godziny, po zmianie może mieć format od daty godziny - do daty godziny.
   - zmieniono opis pola - było: Data i godz. znieniono na: Planowana data i godzina
   - dodano dodatkowe pola typu data i godzina: 
      - Wjazd w strefę (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub pobrane automatycznie z GPS - opcja wdrożeniowa lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
      - Rejestracja (zameldowanie się w miejscu załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
      - Rozpoczęcie (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
      - Zakończenie (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
      - Wyjazd ze strefy (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub pobrane automatycznie z GPS - opcja wdrożeniowa lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
   Uwaga!!! aby dodatkowe daty były widoczne na wydrukach indywidualnych, wymagane są modyfikacje wydruków.

  Poprawki:

  1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
  2. Aktualizacja zbiorcza modułu mapowego.
  3. Przelewy elektroniczne - dla przelewów typu "split payment" dodano obsługę "Opisu przelewu" wg głównej konfiguracji programu.
  4. Uzupełniono tłumaczenia na język angielski interfejsu użytkownika.
  5. Dodano tłumaczenia na język angielski w module Generatora raportów.
  6. JPK_FA - usunięto błędnie przekazywaną wartość w polach <P_3C> oraz <P_3D>