image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.003

  nowości:

  1. CRM - w bazie kontrahentów, rejestrach notatek oraz plików dodano możliwość wyszukiwania po ID dokumentu.
  2. Nowa funkcjonalność - w rejestrach dokumentów, module CRM oraz słownikach kierowców, pojazdów, pracownikach oraz usługach i towarach dodano możliwość przypięcia pineską na górze tabeli wybranych dokumentów / kartotek.
  3. Nowy moduł dodatkowy - Przekazania pojazdów.
  4. Nowy moduł dodatkowy - Aplikacja mobilna SPEDTRANS mobile - Przekazania pojazdów.
  5. Generator plików PDF - przebudowano funkcję scalania plików PDF. Wcześniej scalone PDFy były w formacie "graficznym" bez możliwości zaznaczania i kopiowania treści. Aktualnie scalony PDF zachowuje format "tekstowy".

  poprawki:

  1. Usnięto błąd krytyczny w Generatorze plików PDF. Podczas scalania plików PDF o dużej licznie stron operacja kończyła się niepowodzeniem. Komunikat błędu: "Out of memory"
  2. Aktualizacja komponentów systemowych programu.