image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.000 (w przygotowaniu)

nowości:

 1. Rekompilacja całego programu SPEDTRANS w najnowszym środowisku programistycznym.
 2. Dostosowanie programu do nowych standardów Windows 11.
 3. Zamiana komponentu przeglądarki internetowej IE na nowy, oparty o silnik Chromium.
 4. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu.
 5. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line - portal dla przewoźnika lub zleceniodawcy:
  - rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
  - dodano możliwość wyłania linka do aktywacji nowego konta użytkownika
  - dodano możliwość zresetowania konta oraz wysłania maila z wygasającym linkiem do zmiany hasła
 6. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS mobile:
  - rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
 7. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line - wygasające linki
  - rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
 8. Rozbudowa modułu CRM:
  - ...
  - ...
  - ...
 9. Rozbudowa modułu WMS:
  - dodano możliwość tworzenia załączników dla płatników do usług magazynowych.
  - ...
  - ...
 10. Przebudowa modułu mapowego:
  - dodano obsługę map HERE, PTV, TomTom
  - dodano darmowy silnik geokodowania OpenStreet
  - umożliwiono wyznaczanie trasy na mapie OpenStreet.
 11. Dokument kosztowy - w głównej konfiguracji programu, w zakładce Koszty dodano możliwość konfiguracji daty księgowania tj.
 12. - data księgowania dla kontrahentów krajowych
  - data księgowania dla kontrahentów zagranicznych
 13. Dokument zlecenia transportu / spedycji:
  - przebudowano zakładkę trasy - domyślnie ukryto początek i koniec trasy, pozostawiając tabelę z trasą.
 14. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - Załącznik dla płatnika oraz Załącznik dla przewoźnika - dodano możliwość dodania wybranych, zaznaczonych zleceń do załącznika.
 15. Do wszystkich widoków tabel z danymi dodano:
  - funkcję obliczania sumy, wartości maksimum, minimum, wartości średniej oraz ilości zaznaczonych rekordów danych.
  - ułatwiono zaznaczanie rekordów danych - dadano kolumnę z polem wyboru.
 16. Funkcje administracyjne:
  - w module konfiguracji użytkowników dodano klawisz Funkcje, który zawiera opcje:
     - Przywróć domyślne ustawienia okien wybranemu użytkownikowi
     - Przywróć domyślne ustawienia menu głównego wybranemu użytkownikowi

poprawki:

 1. Aktualizacja wszystkich komponentów systemowych programu.
 2. Optymalizacja prędkości zapytań SQL.
 3. Usunięto błąd w module WMS - dokument remanentu z lokalizacjami, w szczególnym przypadku pojawiał się błąd blokujący zapisanie dokumentu.
 4. Moduł integracji z InPost - aktualizacja zbiorcza.
 5.