image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.000

nowości:

 1. Rekompilacja całego programu SPEDTRANS w najnowszym środowisku programistycznym.
 2. Dostosowanie programu do nowych standardów Windows 11.
 3. Zamiana komponentu przeglądarki internetowej IE na nowy, oparty o silnik Edge Chromium.
  Uwaga! W przypadku problemu z inicjalizacją nowej przeglądarki w programie SPEDTRANS, prosimy o instalację dodatkowego komponentu ze strony Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703
  Więcej informacji znajduje się na stronie Microsoft https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/concepts/distribution
  Problem nie powinien wystąpić dla użytkowników, którzy mają na bieżąco aktualizowany system Windows.
 4. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu:
  - w widokach tabel umożliwiono dodawanie dodatkowych kolumn wdrożeniowych - wg indywidualnych ustaleń z Klientem
  - w widokach tabel umożliwiono dodawanie kolumn typu mail oraz telefon. Kliknięcie w email otwiera okna wysłania wiadomości e-mail. Kliknięcie w numer telefonu, dla użytkowników posiadających moduł Call2CRM​ - wywołuje połączenie telefoniczne.
  - rozbudowa języka skryptowego oraz makropoleceń
 5. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line - portal dla przewoźnika lub zleceniodawcy:
  - rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
  - dodano możliwość wyłania linka do aktywacji nowego konta użytkownika
  - dodano możliwość zresetowania konta oraz wysłania maila z wygasającym linkiem do zmiany hasła
  - dodano filtrację po dacie zlecenia, początku i końca trasy
 6. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS mobile:
  - rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
 7. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line - wygasające linki
  - rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
 8. Aplikacja mobilna Call2CRM:
  - dodano listę podręczną telefonów firmowych
  - dodano możliwość dodania notatki do połączenia telefonicznego
  - dodano możliwość przypisania numeru telefonu do firmy oraz osoby kontaktowej
  - w Historii połączeń telefonicznych dodano status telefonu oraz ostatnie połączenie - nazwa kontrahenta, osoba kontaktowa i numer telefonu
 9. Rozbudowa modułu CRM:
  - dodawanie notatki do wielu dokumentów lub kartotek - funkcja dostępna w każdym rejestrze danych oraz kartotekach, po zaznaczeniu wybranych rekordów danych
  - dodawanie plików do wielu dokumentów lub kartotek - funkcja dostępna w każdym rejestrze danych oraz kartotekach, po zaznaczeniu wybranych rekordów danych
 10. Dodawanie plików - w głównej konfiguracji programu, w zakładce Pliki dodano możliwość podania rozszerzeń (typów plików) oraz maksymalnych rozmiarów dla danych typów plików, które mogą być dodane do bazy plików.
 11. Nowa funkcjonalność - GENERATOR PLIKÓW PDF. 
  Moduł umożliwia:
  - scalanie plików PDF, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, RTF, DOC, DOCX, HTM, HTML, TXT, CSV, XML, SQL w jeden PDF. 

  - wybranie kolejności plików do scalenia
  - podanie nazwy wynikowego pliku PDF
  - funkcja dostępna w rejestrze plików, w oknie Nowy plik> klawisz Wybierz plik > Generator PDF
  - możliowść wybrania plików do scalenia z bazy danych SPEDTRANS lub z lokalnego dysku użytkownika
  - obsługa funkcji przeciągnij i upuść
 12. Nowa funkcjonalność - Konwerter plików BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, RTF, DOC, DOCX, HTM, HTML, TXT, CSV, XML, SQL do PDF. 
  - funkcja dostępna w rejestrze plików, w oknie Nowy plik> opcja Konwertuj do PDF. Po zaznaczeniu tej opcji przed zapisaniem dokumentu wybrany plik jest automatycznie kontertowany do formatu PDF.
 13. W oknie WYŚLIJ E-MAIL dodano funckje:
  - Generator plików PDF - automatyczne scalanie załączników w jeden PDF, wg wskazanej kolejności
  - informację o łącznym rozmiarze załączników
  - sortowanie kolejności załączników
 14. Rozbudowa modułu WMS:
  - dodano możliwość tworzenia załączników dla płatników do usług magazynowych.
  - rozbudowano możliwości wdrożeniowe rozliczania usług magazynowania: paletodoby, usługi dodatkowe powiązane z operacjami magazynowymi. 
  - w dokumencie remanentu dodano obsługę lokalizacji magazynowych
 15. Przebudowa modułu mapowego:
  - dodano równoległą obsługę map GOOGLE, OPEN STREET, HERE, PTV, TomTom
  - dodano obsługę tonażu, wysokości tuneli, itp.
  - koszty trasy

  - wyznaczanie trasy - dodawanie dowolnej liczby punków trasy
  - dodano darmowy silnik geokodowania OpenStreet
  - umożliwiono wyznaczanie trasy na mapie OpenStreet.
  - dodano możliwość wybrania podkładu mapowego, serwisu geokodowania oraz wyznaczania trasy indywidualnie dla każdego pracownika programu. Funkcjonalność ta pozwala zredukować do zera koszty opłat za korzystanie z płatnych serwisów mapowych. Np. dla działu planowania tras można dać dostęp do mapy HERE z możliwością wyznaczania trasy dla pojazdów 24T, zaś dla działu handlowego, gdzie korzysta się z okrojonej funkcjonalności map - podkład mapowy OpenStreet.
  Dodatkowo np. do geokodowania można ustawić serwis Google, a pokazywać dane na dowolnie innej mapie.
 16. Dokument kosztowy - w głównej konfiguracji programu, w zakładce Koszty dodano możliwość konfiguracji daty księgowania tj.
  - data księgowania dla kontrahentów krajowych
  - data księgowania dla kontrahentów zagranicznych
 17. Dokument zlecenia transportu / spedycji:
  - przebudowano zakładkę trasy - domyślnie ukryto początek i koniec trasy, pozostawiając tabelę z trasą.
 18. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - Załącznik dla płatnika - dodano możliwość dodania wybranych, zaznaczonych zleceń do załącznika.
  - Załącznik dla przewoźnika - dodano możliwość dodania wybranych, zaznaczonych zleceń do załącznika.
 19. Eksport dokumentów sprzedaży oraz kosztowych do programu księgowego CDN Optima:
  - dodano opcję Dokumenty VAT w PLN przenieś w wartości BRUTTO
  w słowniku kategorii kosztowych oraz w formularzu dodwania / edycji kategorii kosztowej dodano możliwość pobrania/aktualizacji dodatkowych informacji o kategorii kosztowej z CDN OPTIMA: Rodzaj FK, Odliczaj VAT, Kolumna KPiR, Stawka VAT, opis konta FK.
 20. Do wszystkich widoków tabel z danymi dodano:

- funkcję obliczania sumy, wartości maksimum, minimum, wartości średniej oraz ilości zaznaczonych rekordów danych.
- ułatwiono zaznaczanie rekordów danych - dadano kolumnę z polem wyboru.

   21. We wszystkich rejestrach i słownikach dodano funkcję szybkiego wyszukiwania frazy - do tej pory po wpisaniu frazy w pole wyszukiwania, należało kliknąć klawisz Filtruj. Aktualnie po wpisaniu danej frazy, program sam wywołuje filtrację.

   22. Domyślnie wyłączono funkcję informowania o zamiarze edycji dokumentu, który został wystawiony przez innego użytkownika. Funkcję można włączyć w głównej konfiguracji programu, w zakładce Ustawienia dodatkowe

    23. Funkcje administracyjne:
       - w module konfiguracji użytkowników dodano klawisz Funkcje, który zawiera opcje:
           - Przywróć domyślne ustawienia okien wybranemu użytkownikowi
           - Przywróć domyślne ustawienia menu głównego wybranemu użytkownikowi

    24. W konfiguracji użytkownika w opcjach Konfiguracji serwera poczty wychodzącej dodano możliwość zmiany domyślnej skrzynki e-mail. Opcja dostępna, gdy używane są Dodatkowe skrzynki e-mail czyli gdy użytkownik ma więcej niż jedną skrzynkę e-mail.

    25. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - dodano możliwość wyszukiwania po NIPie kontrahenta.

    26. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe - dodano możliwość wyszukiwania po NIPie kontrahenta.

    27. W słownikach kontrahentów, kierowców, pojazdów, pracowników oraz towarów i usług dodano dodatkowy parametr filtracji Top, który ogranicza wyświetlanie danych do  pierwszych X rekordów. Domyślna wartość parametru róna się 10, czyli baza danych będzie zwracać maksymalnie 10 pierwszych rekordów danych. Parametr Top po pole edycji, znajduję się zawsze koło klawisza Filtruj.

    28. Słownik kontrahentów - dodano możliwość filtrowania po polach: Ulica (główny adres kontrahenta) oraz Ulica siedziby (adres biura)

    29. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego Insert NEXO - dodano unikatowy identyfikator dokumentu.

    30. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego CDN OPTIMA - domyślnie ustawiono przekazywanie ID_ZRÓDŁA dokumentu, bez możliwości zmiany tej opcji.

    31. Karoteka opony - dodano możliwość wpisywania średnicy opony z wartością po przecinku.

    32. Dokument serwisu opony - dodano możliwość wpisywania wysokości bieżnika z wartością po przecinku.

    33. Słownik wyposażenia pojazdów - dodano możliwość wyszukiwania po kategorii oraz podkategorii wyposażenia.

    34. Dodano dni świąteczne na rok 2022.

poprawki:

 1. Aktualizacja wszystkich komponentów systemowych programu.
 2. Optymalizacja prędkości zapytań SQL.
 3. Usunięto błąd w module WMS - dokument remanentu z lokalizacjami, w szczególnym przypadku pojawiał się błąd blokujący zapisanie dokumentu.
 4. Moduł integracji z InPost - aktualizacja zbiorcza.
 5. Dokument reklamacji - usunięto błąd uniemożliwiający wybranie kontrahenta - rozwijane pole wyboru.
 6. Aktualizacja zbiorcza dla modułu integracji z inPost.
 7. Aktualizacja zbiorcza dla modułu integracji z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej.
 8. Eksport dokuemntów sprzedaży do programu księgowego Insert NEXO - poprawiono przesyłanie korekt dokumentów sprzedaży
 9. Aktualizacja funkcji "Pobierz informacje o firmie z TimoCom" - dostosowanie do zmian po stornie TimoCom.