image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.070

nowości:

 1. Moduł reklamacji:
  - dodano obieg dokumentów. Funkcjonalność analogiczna jak w module korespondencji. Uwaga. Funkcjonalność domyślnie ukryta. Włączenie - w głównej konfiguracji programu, zakładka Reklamacje.
  - w Rejestrze reklamacji w szczegółach dokumentu dodano zakładki:
    - Notatki
    - Zadania i ważne terminy
    - Pliki powiązane.
 2. Pozycja dokumentu sprzedaży - dodano pole Opis dodatkowy - pole tekstowe o dowolnej długości. Uwaga! Aby dane były widoczne, jest wymagana indywidualna modyfikacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
 3. Pozycja dokumentu faktury pro forma - dodano pole Opis dodatkowy - pole tekstowe o dowolnej długości. Uwaga! Aby dane były widoczne, jest wymagana indywidualna modyfikacja wzorca wydruku faktury pro formy.
 4. Rejestr dokumentów sprzedaży - w szczegółach dokumentu dodano kolumnę Opis dodatkowy.
 5. Rejestr faktur pro forma - w szczegółach dokumentu dodano kolumnę Opis dodatkowy.
 6. Dokument sprzedaży - zdjęto blokadę uniemożliwiającą wystawienie faktury krajowej dla kontrahenta zagranicznego. Dodano komunikat z ostrzeżeniem.
 7. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu - dodano możliwość dodania dowolnej kolumny danych w tabelach.
 8. Słownik lokalizacji magazynowych - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
 9. Wysyłanie wiadomości STM (do aplikacji SPEDTRANS mobile) - podzielono typowe wiadomości STM na wiadomości wychodzące i przychodzące.
  Uwaga! Wiadomości przychodzące, to wzorce/szablony wiadomości w aplikacji mobilnej SPEDTRANS.
 10. Moduł Call2CRM - Rejestr historii rozmów telefonicznych - dodano uprawnienia - analogiczne jak dla innych rejestrów. Uwaga! Domyślnie brak uprawnień. Należy nadać uprawnienia wybranym użytkownikom programu.
  Dodatkowo dodano uprawnienia - Ogranicz podgląd rejestru Call2CRM - Historii połączeń telefonicznych :
  - Tylko własne rozmowy użytkownika (Domyślnie włączone),
  - Ukryj zakładkę statusy telefonów i ostatnie połączenia (Domyślnie włączone)
 11. Aktualizacja zbiorcza do modułu WMS oraz aplikacji mobilnej SPEDTRAMS WMS mobile.
 12. Aktualizacja zbiorcza dla aplikacji SPEDTRANS mobile

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Dokument sprzedaży oraz dokument pro forma - usunięto błąd w przeliczaniu daty płatności. Błąd był widoczny, gdy korzystano w funkcji Nowy dokument na podstawie bieżącego.
 3. Usunięto błąd typu AccessViolation w analizach danych BI. Błąd pojawiał się w szczególnym przypadku przy otwieraniu analizy.
 4. Rejestr dokumentów magazynowych - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.