image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.069

  nowości:

  1. Dodano rejestr analiz BI.
  2. Moduł wynagrodzeń - dodano możliwość definiowania dowolnej liczby składników dodatkowych wynagrodzenia.
  3. Dokument wyposażenia - w szczegółach dokumentu dodano: Notatki, Zadania i ważne terminy oraz Pliki powiązane.
  4. Integracja z InPost - dodano możliwość dodawania do załącznika za jednym razem wielu dokumentów korespondencji wychodzącej.
  5. Integracja z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej - dodano obsługę wielu buforów / załączników.
  6. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu.
  7. Dokument zamówienia od kontrahenta - dodano możliwość zmiany kolejności pozycji w dokumencie (analogicznie jak dla innych dokumentów).
  8. Dokument zlecenia wyjazdu - w zakładce Zlecenia transportu i spedycji dodano kolumny: Waluta, Wartość netto (w walucie dokumentu), Wartość netto w PLN.
  9. Dokument faktury pro forma, Rejestr faktur pro forma - dodano pole STATUS. Funkcjonalność analogiczna jak dla innych dokumentów programu.
  10. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego Rewizor - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru dokumentów kosztowych oraz Rejestru zapłat za dokumenty kosztowe. [funkcjonalność dodatkowa]

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Słownik pracowników - usunięto błąd przy filtracji danych po adresie email.
  3. Import wyciagu bankowego PKO SA - usunięto błąd blokujący poprawny import danych.
  4. Przelewy zagraniczne - XML ISO20022 - BRE - usunięto błąd blokujący import paczki przelewów w banku.
  5. Dokument zamówienia od kontrahenta - usunięto błąd blokujący wystawienie faktury pro forma powiązanej z danym zamówieniem.
  6. Eksport dokumentów sprzedaży do JPK_FA - usunięto błąd w dokumencie korekty.
  7. Eksport dokumentów kosztowych do Insert NEXO - usunięto błąd, któy blokował wydanie danych. Probme pojawiał się, gdy po eksporcie do FK dokument był automatycznie zatwierdzany.
  8. Dokument listu przewozowego HBL - usunięto błąd przy zapisywaniu dokumentu. Komunikat błędu "The statement has been terminated. String or binary data would be truncated."
  9. Dodawanie pliku - usunięto błąd podczas dodawania pliku do dokumentu kasowego. W szczególnym przypadku pojawiał się komunikat błędu: The statement has been terminated. The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_rejestr_pliki_klt". The conflict occurred in database "SpedTrans", table "dbo.klt", column 'ID'.