image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.068 (w przygotowaniu)

  nowości:

  1. Wyciągi bankowe - dodano import wyciągów bankowych z banków Millenium, mBank, PKO BP oraz PKO SA.
  2. Raporty i wydruki dokumentów - dodano możliwość wysłania dowolnego raportu lub dokumentu na GoogleDrive, OneDrive, DropBOX, BoxCom oraz FTP.
  3. Słownik kontrahentów - dodano grupę kolumn Urlop do wykorzystania oraz kolumny: Urlop wypoczynkowy, Urlop na żądanie. Funkcjonalnośc dostępna wraz z modułem Harmonogram pracy pracowników
  4. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego Rewizor - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru sprzedaży oraz Rejestru zapłat za dokumenty sprzedaży.
  5. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego CDN OPTIMA - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru sprzedaży oraz Rejestru zapłat za dokumenty sprzedaży.
  6. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - dodano filtrację po formie płatności.
  7. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe - dodano filtrację po formie płatności.
  8. Kartoteka pracownika - dodano grupę kolumn: Urlop do wykorzystania a w niej kolumny: Urlop wypoczynkowy, Urlop na żądanie. Uwaga! Funkcjonalnośc dostępna wraz z modułem Harmonogram pracy pracowników oraz Wnioski i urlopy wypoczynkowe. Domyślnie kolumny ukryte.
  9. CRM - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość filtracji po polach Adresat, Temat oraz Opis dodatkowy
  10. Oferty i umowy - wprowadzono regułę przy zapisywaniu nowych ofert oraz umów, że wzorzec wydruku podpięty do danego dokumentu nie może mieć statusu Archiwalny.
  11. Replakacja danych pomiędzy programami SPEDTRANS - dodano możliwość replikowania szczegółowych danych towarów.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.