image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.068

  nowości:

  1. Wyciągi bankowe - dodano import wyciągów bankowych z banków Millenium, mBank, PKO BP oraz PKO SA.
  2. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego Rewizor - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru sprzedaży oraz Rejestru zapłat za dokumenty sprzedaży. [funkcjonalność dodatkowa]
  3. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - dodano filtrację po formie płatności.
  4. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe - dodano filtrację po formie płatności.
  5. Kartoteka pracownika - dodano grupę kolumn: Urlop do wykorzystania a w niej kolumny: Urlop wypoczynkowy, Urlop na żądanie. Uwaga! Funkcjonalność dostępna wraz z modułem Harmonogram pracy pracowników oraz Wnioski i urlopy wypoczynkowe. Domyślnie kolumny ukryte.
  6. CRM - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość filtracji po polach Adresat, Temat oraz Opis dodatkowy
  7. Oferty i umowy - wprowadzono regułę przy zapisywaniu nowych ofert oraz umów, że wzorzec wydruku podpięty do danego dokumentu nie może mieć statusu Archiwalny.
  8. Replikacja danych pomiędzy programami SPEDTRANS. Dodano możliwość replikowania:
   - instrukcji zleceniodawcy
   - wymagań dotyczących środka transportu
   - szczegółowych danych towarów,
   - przewoźnika oraz osoby kontaktowej przewoźnika,
   - numeru dokumentu (zlecenia),
   - osoby wystawiającej oraz dyspozytora.
  9. Magazyn - dodano możliwość tworzenia PW z RW oraz RW z PW.
  10. Oferta dla kontrahenta - przy wystawianiu dokumentu sprzedaży, zamówienia oraz umowy do danej oferty, dodano możliwość weryfikacji ważności oferty.
   Dodano trzy możliwości:
     - Nie sprawdzaj daty ważności oferty
     - Informuj, gdy oferta nieważna
     - Zablokuj wystawienie dokumentu, gdy oferta nieważna
   Opcje dostępne w głównej konfiguracji programu, zakładka Oferty dla kontrahentów.
  11. CRM - kartoteka kontrahenta - w zakładce Notatki dodano filtrację: Powiązane z sprzedażą - czyli Pokaż również notatki powiązane z dokumentami sprzedaży oraz pro formami. Uwaga! Aby ta opcja była dostępna wymagane jest dodatkowe uprawnienie dla użytkownika tj. Podgląd wszystkich notatek do dok. sprzedaży i pro form (z poziomu kartoteki oraz słownika kontrahentów). Uprawnienie znajduje się w zakładce Inne uprawnienia.
  12. Uprawnienia kontrahenta - dodano Status Archiwum dla kartoteki kontrahenta = blokada kartoteki. Opcja dostępna w konfiguracji użytkownika, zakładka Inne uprawnienia.
  13. Słownik pracowników - dodano możliwość zbiorczego nadawania statusu Archiwum. Uwaga! Wymagane uprawnienie do edycji kartoteki pracownika.
  14. Eksport raportów do PDF - w głównej konfiguracji programu, zakładka Raporty dodano opcję: Przy zapisywaniu do PDF osadzaj czcionki. 
  15. Dokumenty sprzedaży - Data płatności - dodano możliwość zmiany daty (termin płatności jest automatycznie przeliczany), analogicznie jak dla dat sprzedaży i wystawienia dokumentu. Data płatności została również dodana do tabel rejestr_sprz i rejestr_pro. Do tej pory data płatności była wartością wyliczeniową.
  16. Rejestr dokumentów sprzedaży - w grupie kolumn Dokumenty powiązane dodano kolumnę Nr FV(R) - tj. Numer faktury rozliczającej zaliczkę FV(R)
  17. Kartoteka pracownika - dodano formy zatrudnienia:
   - Umowa o pracę na okres próbny
   - Umowa o pracę na czas określony

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Przelewy elektroniczne - usunięto błąd polegający na dublowaniu opisu przelewu przy tworzeniu paczki przelewów. Błąd pojawiał się w szczególnym przypadku.
  3. Usunięto błąd w funkcji administracyjnej Zaloguj się jako użytkownik...
  4. Usunięto błąd w module raportów. Komunikat błędu: Integer overflow.
  5. Eksport dokumentów sprzedaży oraz kosztowych do programu księgowego FAKIR - poprawiono przesyłanie kodów GTU.