image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.067

  nowości:

  1. Rozbudowa modułu CRM:
   - w panelu bocznym Moje notatki dodano filtracje:
      -Dzisiejsze
      - Dzisiejsze i wczorajsze
      - Ostatnie 7 dni
      - Ostatnie 14 dni
      - Ostatnie 30 dni
      - Ostatnio 5 dodanych
      - Ostatnio 10 dodanych
      - Ostatnio 20 dodanych
      - Tylko przypięte
   - dokument Zadania - dodano pole: Data zakończenia - jest to data faktycznego zakończenia realizacji danego zadania. Pole to jest automatycznie uzupełniane przy zmianie statusu dokumentu na zrealizowane.
   - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość filtracji po dacie zakończenia zadania.
  2. Aplikacja mobilna SPEDTRANS Call2CRM dodano możliwość szybkiego wywołania połączenia telefonicznego klikając w numer telefonu lub klawisz z symbolem telefonu w programie SPEDTRANS. Funkcjonalność dostępna w module CRM, słowniku kierowców oraz pracowników.
  3. SPEDTRANS WMS - dodano nową operację magazynową - Polecenie przesunięcia PP. Jest to dokument przesunięcia na lokalizacjach w danym magazynie, operacja nie zmienia stanu magazynowego danego towaru.
  4. Aktualizacja zbiorcza - rozbudowa możliwości wdrożeniowych.
  5. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego SAGE Symfonia - dodano funkcjonalność, która umożliwia eksport dokumentów w podziale na pojazdy.
  6. Eksport dokumentów do programu księgowego INSERT Rewizor GT oraz INSERT NEXO - dodano funkcje wdrożeniowe umożliwiające wydawanie danych wg szczególnych wymagań Klientów. 
  7. Wysyłanie maili oraz dokumentów z poziomu SPEDTRANS
   dla dokumentów:
     - zlecenie transportu lub spedycji,
     - oferta dla kontrahenta,
     - zamówienie od kontrahenta,
     - zamówienie do dostawcy,
     - umowa z kontrahentem,
     - dokumenty sprzedaży,
     - faktura pro forma,
     - wezwania do zapłaty,
     - kompenstaty wzajemne,
     - dokumenty magazynowe
   oraz dla kartoteki kontrahenta
   Obecnie do każdego wysłanego maila tworzy się potwierdzenie w formie notatki powiązanej z dokumentem oraz kontrahentem. Dzięki temu w CRM towrzy się historia wspópracy. Zawiera ona treść, adresy email i adresatów korespondencji email.
  8. Dodano kolumnę Email:
     - Rejestr ofert dla kontrahentów
     - Rejestr zamówień od kontrahentów
     - Rejestr zamówień do dostawców
     - Rejestr umów z kontrahentami
     - Rejestr dokumentów sprzedaży
     - Rejestr faktur pro forma
     - Rejestr wezwań do zapłaty
     - Rejestr kompensat wzajemnych
     - Rejestr dokumentów magazynowych

   Pole Email jest statusem typu polu logicznego informującym, że mail z dokumentem został wysłany. Pole przyjmuje wartość automatycznie, gdy mail z dokumentem zostanie wysłany z programu SPEDTRANS.
  9. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w grupie kolumn Statusy dodano kolumny E-P (Email z potwierdzeniem zlecenia do zleceniodawcy) oraz E-ZL (Email ze zleceniem do przewoźnika).
  10. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano zakładkę Zaliczki w realizacji. Zawiera ona wszystkie faktury zaliczkowe, do których nie wystawiono jeszcze faktury rozliczającej.
  11. Dokument Faktura pro forma - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  12. Rejestr faktur pro forma - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  13. Kartoteka pracownika - dodano pole Forma zatrudnienia, które może przybierać wartości: Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Umowa o dzieło, B2B, Agencja pracy, Firma zewnętrzna, Inna.
  14. Słownik pracowników - dodano kolumnę Forma zatrudnienia.
  15. Harmonogram pracy pracowników:
   - w kartotece pracownika dodano limity nieobecności na dany rok. Uwaga! wymagane jest uzupełninie bieżących limitów nieobecności.
   - dokument Wniosku urlopowego -  zmodyfikowano funkcję kontroli limitu nieobecności
  16. Dokument Wezwanie do zapłaty - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  17. Rejestr wezwań do zapłaty - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  18. Dokument kasowy - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  19. Rejestr dokumentów kasowych - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  20. Słowniki wdrożeniowe - dodano możliwość nadawania uprawnień dla użytkowników. Uwaga! Wymagane uzupełnienie uprawnień startowych.
  21. Dodano nową funkcjonalność - Rejestry wdrożeniowe - są to dodatkowe rejestry danych tworzone indywidualnie wg zamówienia Klienta. 
  22. Dodano nową funkcjonalność - Dashboard wdrożeniowy - dodatkowy rejestr / widok analiz CRM tworzony indywidualnie wg zamówienia Klienta.
  23. Zlecenie transportu lub spedycji - dodano możliwość wysłania SMSa na numer telefonu osoby kontaktowej z odcinka trasy. Funkcja również dostępna z Rejestru zleceń transportu i spedycji. Uwaga! Wymaganany dodatkowy moduł - Bramka SMS SPEDTRANS.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Usunięto błąd uniemożliwiający przelogowanie się użytkownika.