image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.067

nowości:

 1. Rozbudowa modułu CRM:
  - w panelu bocznym Moje notatki dodano filtracje:
     -Dzisiejsze
     - Dzisiejsze i wczorajsze
     - Ostatnie 7 dni
     - Ostatnie 14 dni
     - Ostatnie 30 dni
     - Ostatnio 5 dodanych
     - Ostatnio 10 dodanych
     - Ostatnio 20 dodanych
     - Tylko przypięte
  - dokument Zadania - dodano pole: Data zakończenia - jest to data faktycznego zakończenia realizacji danego zadania. Pole to jest automatycznie uzupełniane przy zmianie statusu dokumentu na zrealizowane.
  - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość filtracji po dacie zakończenia zadania.
 2. Aplikacja mobilna SPEDTRANS Call2CRM dodano możliwość szybkiego wywołania połączenia telefonicznego klikając w numer telefonu lub klawisz z symbolem telefonu w programie SPEDTRANS. Funkcjonalność dostępna w module CRM, słowniku kierowców oraz pracowników.
 3. SPEDTRANS WMS - dodano nową operację magazynową - Polecenie przesunięcia PP. Jest to dokument przesunięcia na lokalizacjach w danym magazynie, operacja nie zmienia stanu magazynowego danego towaru.
 4. Aktualizacja zbiorcza - rozbudowa możliwości wdrożeniowych.
 5. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego SAGE Symfonia - dodano funkcjonalność, która umożliwia eksport dokumentów w podziale na pojazdy.
 6. Eksport dokumentów do programu księgowego INSERT Rewizor GT oraz INSERT NEXO - dodano funkcje wdrożeniowe umożliwiające wydawanie danych wg szczególnych wymagań Klientów. 
 7. Wysyłanie maili oraz dokumentów z poziomu SPEDTRANS
  dla dokumentów:
    - zlecenie transportu lub spedycji,
    - oferta dla kontrahenta,
    - zamówienie od kontrahenta,
    - zamówienie do dostawcy,
    - umowa z kontrahentem,
    - dokumenty sprzedaży,
    - faktura pro forma,
    - wezwania do zapłaty,
    - kompenstaty wzajemne,
    - dokumenty magazynowe
  oraz dla kartoteki kontrahenta
  Obecnie do każdego wysłanego maila tworzy się potwierdzenie w formie notatki powiązanej z dokumentem oraz kontrahentem. Dzięki temu w CRM towrzy się historia wspópracy. Zawiera ona treść, adresy email i adresatów korespondencji email.
 8. Dodano kolumnę Email:
    - Rejestr ofert dla kontrahentów
    - Rejestr zamówień od kontrahentów
    - Rejestr zamówień do dostawców
    - Rejestr umów z kontrahentami
    - Rejestr dokumentów sprzedaży
    - Rejestr faktur pro forma
    - Rejestr wezwań do zapłaty
    - Rejestr kompensat wzajemnych
    - Rejestr dokumentów magazynowych

  Pole Email jest statusem typu polu logicznego informującym, że mail z dokumentem został wysłany. Pole przyjmuje wartość automatycznie, gdy mail z dokumentem zostanie wysłany z programu SPEDTRANS.
 9. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w grupie kolumn Statusy dodano kolumny E-P (Email z potwierdzeniem zlecenia do zleceniodawcy) oraz E-ZL (Email ze zleceniem do przewoźnika).
 10. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano zakładkę Zaliczki w realizacji. Zawiera ona wszystkie faktury zaliczkowe, do których nie wystawiono jeszcze faktury rozliczającej.
 11. Dokument Faktura pro forma - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
 12. Rejestr faktur pro forma - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
 13. Kartoteka pracownika - dodano pole Forma zatrudnienia, które może przybierać wartości: Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Umowa o dzieło, B2B, Agencja pracy, Firma zewnętrzna, Inna.
 14. Słownik pracowników - dodano kolumnę Forma zatrudnienia.
 15. Harmonogram pracy pracowników:
  - w kartotece pracownika dodano limity nieobecności na dany rok. Uwaga! wymagane jest uzupełninie bieżących limitów nieobecności.
  - dokument Wniosku urlopowego -  zmodyfikowano funkcję kontroli limitu nieobecności
 16. Dokument Wezwanie do zapłaty - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
 17. Rejestr wezwań do zapłaty - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
 18. Dokument kasowy - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
 19. Rejestr dokumentów kasowych - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
 20. Słowniki wdrożeniowe - dodano możliwość nadawania uprawnień dla użytkowników. Uwaga! Wymagane uzupełnienie uprawnień startowych.
 21. Dodano nową funkcjonalność - Rejestry wdrożeniowe - są to dodatkowe rejestry danych tworzone indywidualnie wg zamówienia Klienta. 
 22. Dodano nową funkcjonalność - Dashboard wdrożeniowy - dodatkowy rejestr / widok analiz CRM tworzony indywidualnie wg zamówienia Klienta.
 23. Zlecenie transportu lub spedycji - dodano możliwość wysłania SMSa na numer telefonu osoby kontaktowej z odcinka trasy. Funkcja również dostępna z Rejestru zleceń transportu i spedycji. Uwaga! Wymaganany dodatkowy moduł - Bramka SMS SPEDTRANS.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Usunięto błąd uniemożliwiający przelogowanie się użytkownika.