image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.066

  nowości:

  1. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programU księgowego RAMZES - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
  2. Moduł replikacji danych pomiędzy programami SPEDTRANS - dodano możliwości importu:
   - Instrukcji zleceniodawcy,
   - Wymagań dotyczących środka transportu
   - cen i ilości zakupu i sprzedaży (przenieniesienie jeden do jednego)
   Dodatkowe opcje dostępne w głównej konfiguracji programu.
  3. Kartoteka pracownika - dodano dodatkowe status - Potencjalny - pole służy do zaznaczenia pracowników, którzy są w trakcie rekrutacji.
  4. Baza pracowników:
   - dodano kolumnę Potencjalny oraz zakładki: Zatrudnieni (pracownicy), W rekrutacji, Zwolnieni, Archiwum.
   - dodano kolumny: 
     - E-mail prywatny
     - Telefon prywatny
   - dodano możliwość wysłania maila, poprzez kliknięcie w adres email.
  5. Dodano uprawnienie - Tylko pracownicy potencjalni.
  6. Baza pojazdów - dodano kolumny: Data zakupu, Data pierwszej rejestracji, Data sprzedaży. Uwaga! Pola domyślnie ukryte.
  7. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line.
  8. Rozbudowa modułu Wygasające linki.
  9. Rozbudowa modułu Replikacja danych pomiędzy programami SPEDTRANS.
  10. Rozbudowa modułu magazynu - WMS.
  11. Analiza cen frachtów - dodano kolumny: Kraj (siedziby) Zleceniodawcy oraz Przewoźnika.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Generator wezwaniń do zapłaty - usunięto błąd "Incorrect syntax near the keyword 'and'."
  3. Usunięto błąd w analizach ilości zrealizowanych zleceń, zamówień i ofert. Komunikat błędu: "Błędna składnia w pobliżu obiektu „)”. Błędna składnia w pobliżu obiektu „-”.