image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.061

  nowości:

  1. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programu księgowego RAKS SQL firmy MSM - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
  2. Rozbudowa funkcji wdrożeniowych programu.
  3. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano kolumnę Data zad. - Data najbliższego zadania lub ważnego terminu. Kolumna domyślnie ukryta.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Aktualizacja zbiorcza modułu Importy tankowań.
  3. Rejestry sprzedaży i kosztów - usunięto błąd powodujący błędne pokazywanie statusu JPK_V7.
  4. Rejestr zadań i ważnych terminów - poprawiono datę przypomnienia.