image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.059

nowości:

 1. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programów księgowych REWIZOR i RACHMISTRZ firmy Insert - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
 2. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programu księgowego FAKIR firmy Asseco / WAPRO - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
 3. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programu księgowego SYMFONIA firmy SAGE - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
 4. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano kolumnę - status JPK_V7 informujący, że kody są uzupełnione.
 5. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę - status JPK_V7 informujący, że kody są uzupełnione.
 6. Rejestr zleceń transportu i spedycji- dodano możliwość filtracji po polach: Uwagi, Uwagi wewnętrzne, Dołączone dokumenty.
 7. Dodano funkcję Auto podgląd (pliki) w rejestrach: 
  - sprzedaży
  - ofertach
  - wiadomościach SMS / GPS / STM
 8. Rejestr plików - dodano zasadę, że podwójne kliknięcie wywołuje podgląd pliku (jeżeli są uprawnienia do podglądu), jeżeli brak możliwości edycji.
 9. Eksport dokumentów do programu księgowego RESET2FK - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
 10. CRM - dodano możliwość tworzenia zadań cyklicznych z częstotliwością: minuta, godzina. 

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Dokument kasowy - usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy zapisywaniu dokumentu. Komunikat błędu "Access violation ..."
 3. Dokument raportu kasowego - usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy zapisywaniu dokumentu. Komunikat błędu "Access violation ..."
 4. Usunięto błąd pojawiający się przy kasowaniu osoby kontaktowej.
 5. Usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy zapisywaniu dokumentu magazynowego z opakowaniami. Komunikat błędu "The statement has been terminated. The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_rejestr_mag_lok_rejestr_pdok_opak"
 6. Usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku braku połączenia sieciowego do bazy MSSQL. VQ_uprawnienia: Cannot perform this operation on a closed dataset.