image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.057

  nowości:

  1. CRM / słownik kontrahentów:
   - dodano kolumnę z imieniem i nazwiskiem domyślnej osoby do kontaktu.
  2. Moduł Rozliczenie roboczogodzin:
   - w słowniku kontrahentów dodano zakładkę - Rozliczenie roboczogodzin
   - w słowniku pracowników dodano zakładkę - Rozliczenie roboczogodzin
  3. Moduł Call2CRM:
  4. - dodano zakładkę z historią rozmów telefonicznych w kartotekach oraz słownikach kontrahentów i pracowników.
   - dodano możliwość utworzenia notatki z rozmowy telefonicznej lub rozliczenia roboczogodzin.
   - dodano widok z bieżącym statusem telefonów firmowych oraz informacją, kto (jaki numer telefonu) z kim rozmawiał i o któej godzinie.
  5. W module Elektronicznego nadawcy Poczty Polskiej dodano obsługę wielu urzędów nadania.
  6. Dostosowanie programu do wymagań Ministerstwa Finansów - kody JPK_V7. 
   dodano:
   - słownik kodów JPK_V7 - z możliwością wrzucenia do archiwum, kodów, które nie występują w danej firmie.
   - w kartotece kontrahenta dodano zakładkę JPK_V7, w której możemy wybrać domyślne kody GTU oraz procedury.
   - domyślny kod GTU dla nowo tworzonej kartoteki i kategorii usługi lub towaru oraz rodzaju kosztu.
   - w kartotekach usług i towarów, kategorii usług i towarów oraz rodzajach kosztów dodano możliwość przypisania domyślnego kodu GTU. 
   - w słownikach usług i towarów, kategorii usług i towarów oraz rodzajach kosztów dodano:
      - dodano kolumnę Kod GTU - Uwaga! domyślnie ukryta.
      - możliwość przypisania domyślnego kodu GTU.
      - dodano funckję grupowego przypisywania domyślnego kody GTU do wielu kartotek usług lub towarów.
   - w dokumentach sprzedaży i dokumentach kosztowych dodano zakładkę JPK_V7. W zakładce tej automatycznie pojawiają się kody GTU, które są domyślnie przypisane do danej kartoteki usługi lub towaru, kategorii lub rodzaju kosztu. Klawisze Dodaj / Usuń umożliwiają manualne dodanie / usunięcie wybranego kodu GTU.
   - rejestry dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych - dodano zakładkę JPK_V7.
  7. Eksport dokumentów do programu księgowego Comarch CDN Optima - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
  8. Eksport dokumentów do programu księgowego ENOVA - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Usunięto błąd w module kalendarz - komunikat błędu "Application made attempt to call method of already deleted object: $152315A0 OBJECT [TcxSchedulerEvent] 172 bytes."