image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.057

nowości:

 1. CRM / słownik kontrahentów:
  - dodano kolumnę z imieniem i nazwiskiem domyślnej osoby do kontaktu.
 2. Moduł Rozliczenie roboczogodzin:
  - w słowniku kontrahentów dodano zakładkę - Rozliczenie roboczogodzin
  - w słowniku pracowników dodano zakładkę - Rozliczenie roboczogodzin
 3. Moduł Call2CRM:
 4. - dodano zakładkę z historią rozmów telefonicznych w kartotekach oraz słownikach kontrahentów i pracowników.
  - dodano możliwość utworzenia notatki z rozmowy telefonicznej lub rozliczenia roboczogodzin.
  - dodano widok z bieżącym statusem telefonów firmowych oraz informacją, kto (jaki numer telefonu) z kim rozmawiał i o któej godzinie.
 5. W module Elektronicznego nadawcy Poczty Polskiej dodano obsługę wielu urzędów nadania.
 6. Dostosowanie programu do wymagań Ministerstwa Finansów - kody JPK_V7. 
  dodano:
  - słownik kodów JPK_V7 - z możliwością wrzucenia do archiwum, kodów, które nie występują w danej firmie.
  - w kartotece kontrahenta dodano zakładkę JPK_V7, w której możemy wybrać domyślne kody GTU oraz procedury.
  - domyślny kod GTU dla nowo tworzonej kartoteki i kategorii usługi lub towaru oraz rodzaju kosztu.
  - w kartotekach usług i towarów, kategorii usług i towarów oraz rodzajach kosztów dodano możliwość przypisania domyślnego kodu GTU. 
  - w słownikach usług i towarów, kategorii usług i towarów oraz rodzajach kosztów dodano:
     - dodano kolumnę Kod GTU - Uwaga! domyślnie ukryta.
     - możliwość przypisania domyślnego kodu GTU.
     - dodano funckję grupowego przypisywania domyślnego kody GTU do wielu kartotek usług lub towarów.
  - w dokumentach sprzedaży i dokumentach kosztowych dodano zakładkę JPK_V7. W zakładce tej automatycznie pojawiają się kody GTU, które są domyślnie przypisane do danej kartoteki usługi lub towaru, kategorii lub rodzaju kosztu. Klawisze Dodaj / Usuń umożliwiają manualne dodanie / usunięcie wybranego kodu GTU.
  - rejestry dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych - dodano zakładkę JPK_V7.
 7. Eksport dokumentów do programu księgowego Comarch CDN Optima - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
 8. Eksport dokumentów do programu księgowego ENOVA - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Usunięto błąd w module kalendarz - komunikat błędu "Application made attempt to call method of already deleted object: $152315A0 OBJECT [TcxSchedulerEvent] 172 bytes."