image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.056

nowości:

 1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z giełdą TELEROUTE (Alpega).
 2. Nowy moduł dodatkowy - Analizy BI. Moduł jest dostępny za ZERO PLN dla wszystkich Klientów, którzy mają aktualną usługę wsparcia techicznego i aktualizacji.
  Moduł umożliwia wykonanie dowolnej analizy danych i zestawienie w tabeli, następnie wydruk lub eksport danych do dowolnego formatu tj. XLS, CSV, XML.
  W menu głównym programu, w zakładce Narzędzia znajduje się moduł konfiguracji Analiz danych BI, który umożliwia nadanie uprawnień dla użytkowników do wybranej analizy. Dodatkowo moduł wyposażony jest w mechanizm importu wzorcowych analiz danych z serwera Centrum Aktualizacji Maciosoft.
  dostępne analizy:
    1. Koszty wg miesięcy i lat
    2. Sprzedaż wg miesięcy i lat
    3. Zysk wg miesięcy i lat
    4. Koszty wg pojazdów
    5. Koszty wg kierowców
    6. Ilość km w rozbiciu na pojazdy (wg tras ze zleceniach)
    7. Sprzedaż wg kategorii usług
    8. Sprzedaż wg pojazdów
    9. Zysk wg pojazdów
  10. Ilość zleceń wg miesięcy i lat 
  11. Ilość ofert wg miesięcy i lat
  12. Ilość nowych kontrahentów (zleceniodawcy)
  13. ... kolejne analizy w przygotowaniu
  Uwaga! Wymagane nadanie uprawnień.
 3. Dokument zlecenia wyjazdu - dodano pola: cena netto PLN / km, koszty netto PLN / km, zysk netto PLN / km.
 4. Rejestr zleceń wyjazdów -  dodano pola: cena netto PLN / km, koszty netto PLN / km, zysk netto PLN / km. Uporządkowano kolumny danych - wartości zakupu, sprzedaży i zysk, podsumowanie ilości kilometrów trasy i rozliczenie paliwa.
 5. CRM - baza kontrahentów - dodano filtry dodatkowe:
  - Rozpoczęcie współpracy w ciągu ostatnich ... dni
  - Zakończenie współpracy w ciągu ostatnich ... dni
 6. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line
  dostępne moduły i funkcjonalności:
     - rejestr zleceń dla przewoźnika
     - rejestr zleceń zleceniodawcy
     - dodanie nowego zlecenia
     - CRM - kontrahennci, notatki, zadania i ważne terminy, pliki
     - flota - baza pojazdów i kierowców
     - magazyn - podgląd stanów magazynowych i kartotek towarowych
     - zamówienia od kontrahentów
     - zamówienia do dostawców
 7. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line - wygasające linki
 8. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line - aplikacja mobilna
 9. Zlecenie transportu lub spedycji - w zakładce Ładunek dodano pola: Kontrola temperatury oraz Długość towaru. Uwaga! pola domyślnie ukryte.
 10. Rozbudowa modułu SPEDTRANS WMS:
  - dodano obsługę kompletacji, niepełne opakowania
  - w dokumentach magazynowych dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
  , co umożliwia prowadzenie ewidencji usług, które są fakturowane okresowo.
 11. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS WMS - dodano obsługę kompletacji, niepełne opakowania
 12. Zlecenie transportu lub spedycji - w oknie dodawania usługi w polu ilość ustawiono domyślnie wartość "1"
 13. Okno dialogowe przed wysłaniem maila z podglądu wydruku - powięksozno okno oraz dodano możliwość wybrania maila ze słownika dla osoby kontaktowej, kontrahenta, kierowcy lub pracownika.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Rejestr korespondencji - poprawiono filtrację "Dla mnie", "Dla mojego działu"
 3. Integracja z kalendarzem Google - wprowadzono poprawki podyktowane zmianami w API Google.
 4. Usunięto błąd uniemożliwiający wydanie dokumentów kosztowych do programu księgowego RESET.
 5. Korekta dokumentu kosztowego - usunięto błąd pojawiający się przy wykonywaniu kompensaty i automatycznego rozliczenia. Komunikat błędu: "Application made attempt to call method of already deleted object: $0926C910 OBJECT [TNowyDok_kosztForm]"
 6. Usunięto błąd w funckji: Zaloguj się jako użytkownik. Komunikat błędu: "VQ_uprawnienia: Cannot perform this operation on a closed dataset."