image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.056

  nowości:

  1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z giełdą TELEROUTE (Alpega).
  2. Nowy moduł dodatkowy - Analizy BI. Moduł jest dostępny za ZERO PLN dla wszystkich Klientów, którzy mają aktualną usługę wsparcia techicznego i aktualizacji.
   Moduł umożliwia wykonanie dowolnej analizy danych i zestawienie w tabeli, następnie wydruk lub eksport danych do dowolnego formatu tj. XLS, CSV, XML.
   W menu głównym programu, w zakładce Narzędzia znajduje się moduł konfiguracji Analiz danych BI, który umożliwia nadanie uprawnień dla użytkowników do wybranej analizy. Dodatkowo moduł wyposażony jest w mechanizm importu wzorcowych analiz danych z serwera Centrum Aktualizacji Maciosoft.
   dostępne analizy:
     1. Koszty wg miesięcy i lat
     2. Sprzedaż wg miesięcy i lat
     3. Zysk wg miesięcy i lat
     4. Koszty wg pojazdów
     5. Koszty wg kierowców
     6. Ilość km w rozbiciu na pojazdy (wg tras ze zleceniach)
     7. Sprzedaż wg kategorii usług
     8. Sprzedaż wg pojazdów
     9. Zysk wg pojazdów
   10. Ilość zleceń wg miesięcy i lat 
   11. Ilość ofert wg miesięcy i lat
   12. Ilość nowych kontrahentów (zleceniodawcy)
   13. ... kolejne analizy w przygotowaniu
   Uwaga! Wymagane nadanie uprawnień.
  3. Dokument zlecenia wyjazdu - dodano pola: cena netto PLN / km, koszty netto PLN / km, zysk netto PLN / km.
  4. Rejestr zleceń wyjazdów -  dodano pola: cena netto PLN / km, koszty netto PLN / km, zysk netto PLN / km. Uporządkowano kolumny danych - wartości zakupu, sprzedaży i zysk, podsumowanie ilości kilometrów trasy i rozliczenie paliwa.
  5. CRM - baza kontrahentów - dodano filtry dodatkowe:
   - Rozpoczęcie współpracy w ciągu ostatnich ... dni
   - Zakończenie współpracy w ciągu ostatnich ... dni
  6. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line
   dostępne moduły i funkcjonalności:
      - rejestr zleceń dla przewoźnika
      - rejestr zleceń zleceniodawcy
      - dodanie nowego zlecenia
      - CRM - kontrahennci, notatki, zadania i ważne terminy, pliki
      - flota - baza pojazdów i kierowców
      - magazyn - podgląd stanów magazynowych i kartotek towarowych
      - zamówienia od kontrahentów
      - zamówienia do dostawców
  7. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line - wygasające linki
  8. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line - aplikacja mobilna
  9. Zlecenie transportu lub spedycji - w zakładce Ładunek dodano pola: Kontrola temperatury oraz Długość towaru. Uwaga! pola domyślnie ukryte.
  10. Rozbudowa modułu SPEDTRANS WMS:
   - dodano obsługę kompletacji, niepełne opakowania
   - w dokumentach magazynowych dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
   , co umożliwia prowadzenie ewidencji usług, które są fakturowane okresowo.
  11. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS WMS - dodano obsługę kompletacji, niepełne opakowania
  12. Zlecenie transportu lub spedycji - w oknie dodawania usługi w polu ilość ustawiono domyślnie wartość "1"
  13. Okno dialogowe przed wysłaniem maila z podglądu wydruku - powięksozno okno oraz dodano możliwość wybrania maila ze słownika dla osoby kontaktowej, kontrahenta, kierowcy lub pracownika.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Rejestr korespondencji - poprawiono filtrację "Dla mnie", "Dla mojego działu"
  3. Integracja z kalendarzem Google - wprowadzono poprawki podyktowane zmianami w API Google.
  4. Usunięto błąd uniemożliwiający wydanie dokumentów kosztowych do programu księgowego RESET.
  5. Korekta dokumentu kosztowego - usunięto błąd pojawiający się przy wykonywaniu kompensaty i automatycznego rozliczenia. Komunikat błędu: "Application made attempt to call method of already deleted object: $0926C910 OBJECT [TNowyDok_kosztForm]"
  6. Usunięto błąd w funckji: Zaloguj się jako użytkownik. Komunikat błędu: "VQ_uprawnienia: Cannot perform this operation on a closed dataset."